Thứ sáu, Ngày 28 Tháng 2 Năm 2020

SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Hội nghị thẩm định đề tài: Xác lập vùng sản xuất nông lâm nghiệp hàng hóa chủ lực dựa trên tiềm năng lợi thế của tỉnh Hà Giang

(27/02/2020 14:41)

Sáng ngày 27/02/2020, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị thẩm định đề tài “Xác lập vùng sản xuất nông lâm nghiệp hàng hóa chủ lực dựa trên tiềm năng lợi thế của tỉnh Hà Giang”. Tham dự Hội nghị, có đồng chí Đỗ Tấn Sơn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì Hội nghị; đại diện một số sở, ban, ngành là thành viên trong Hội đồng thẩm định; cùng dự có lãnh đạo một số phòng chuyên môn của Sở KH&CN. Đơn vị chủ trì đề tài là Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp Việt Nam, do Ths. Hà Việt Hùng làm chủ nhiệm đề tài.

Hội nghị thẩm định Đề tài “Nghiên cứu thử nghiệm lựa chọn vật liệu xây dựng và công nghệ thi công phục vụ bảo tồn phát triển di sản kiến trúc nhà trình tường trên Cao nguyên đá Đồng Văn ”

(22/02/2020 08:05)

Chiều ngày 21/02/2020, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị thẩm định Đề tài “Nghiên cứu thử nghiệm lựa chọn vật liệu xây dựng và công nghệ thi công phục vụ bảo tồn phát triển di sản kiến trúc nhà trình tường trên Cao nguyên đá Đồng Văn”. Tham dự Hội nghị, có Đồng chí Phạm Minh Giang - Phó Giám đốc Sở KH&CN - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì Hội nghị; đại diện một số sở, ban, ngành là thành viên trong Hội đồng thẩm định; cùng dự có lãnh đạo một số phòng chuyên môn của Sở KH&CN. Đơn vị chủ trì đề tài là Viện địa chất - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, do TS.Nguyễn Mạnh Tùng làm chủ nhiệm đề tài.

Hội nghị thẩm định Dự án: “Xây dụng mô hình nhà nông làm du lịch gắn với bảo tồn, khai thác và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh Hà Giang”

(21/02/2020 14:56)

Sáng ngày 21/02/2020, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị thẩm định Dự án “Xây dụng mô hình nhà nông làm du lịch gắn với bảo tồn, khai thác và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh Hà Giang”. Đồng chí Phan Đăng Đông - Giám đốc Sở KH&CN - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì Hội nghị; đại diện một số sở, ban, ngành là thành viên trong Hội đồng thẩm định; cùng dự có lãnh đạo một số phòng chuyên môn của Sở KH&CN. Đơn vị chủ trì dự án là Hội Nông dân Tỉnh, do TS. Trần Xuân Thủy làm chủ nhiệm.

Trung tâm Thông tin và Chuyển giao công nghệ mới phát động Tết trồng cây xuân Canh Tý 2020

(11/02/2020 17:44)

Chiều ngày 11/2/2020, tại Khu Nông nghiệp Ứng dụng Công nghệ cao xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ Trung tâm Thông tin và Chuyển giao Công nghệ mới (TT&CGCNM) tổ chức phát động Tết trồng cây. Tham gia Tết Trồng cây có đồng chí Vũ Văn Vương - Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN), cùng toàn thể công chức, viên chức Trung tâm TT&CGCNM .

<< >>