Thứ tư, Ngày 27 Tháng 5 Năm 2020

SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Sở Khoa học và Công nghệ làm việc với xã Tả Lủng, huyện Đồng Văn

(25/05/2020 16:40)

Thực hiện Công văn số 1387-CV/VPTU ngày 08/5/2020 của Văn phòng tỉnh Ủy Hà Giang về việc nắm tình hình và chỉ đạo cơ sở của các đồng chí thành viên Đoàn Công tác huyện Đồng Văn phụ trách các xã, thị trấn; Công văn số 544/SKHCN-VP ngày 18/5/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về việc đăng ký nội dung và thời gian làm việc với xã. Ngày 20/5/2020, đoàn công tác Sở KH&CN, do đồng chí Phan Đăng Đông – Giám đốc Sở KH&CN làm trưởng đoàn, đã làm việc với xã Tả Lủng nhằm nắm bắt tình hình chung của xã và chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ. Về phía xã Tả Lủng có các đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã.

Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong xây dựng chuồng trại và xử lý chất thải chăn nuôi bò quy mô hộ gia đình tại bốn huyện vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang”

(22/05/2020 17:19)

Chiều ngày 22/5/2020, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong xây dựng chuồng trại và xử lý chất thải chăn nuôi bò quy mô hộ gia đình tại bốn huyện vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang”. Hội đồng nghiệm thu gồm 07 thành viên, đại diện một số ngành chuyên môn của Tỉnh; đồng chí Vũ Văn Vương - Phó Giám Sở KH&CN, Chủ tịch hội đồng, chủ trì hội nghị; đại diện một số phòng chuyên môn của Sở KH&CN; đơn vị chủ trì thực hiện đề tài là Chi nhánh Công ty Cổ phần Phát triển Nông lâm nghiệp và Môi trường Việt Nam, do TS. Mai Anh Khoa làm chủ nhiệm đề tài.

Hội nghị thẩm định dự án: Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể "Lê Đồng Văn" cho sản phẩm Lê của huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

(19/05/2020 17:04)

Sáng ngày 19/5, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị thẩm định dự án thuộc Chương trình xây dựng và phát triển thương hiệu cho sản phẩm đặc sản của tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016-2020: Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể "Lê Đồng Văn" cho sản phẩm Lê của huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Tham dự Hội nghị, có các thành viên trong Hội đồng thẩm định; lãnh đạo một số phòng chuyên môn của Sở KH&CN; đơn vị chủ trì thực hiện dự án là Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Nông nghiệp, do ThS. Hoàng Hữu Nội làm chủ nhiệm dự án, cùng các thành viên trong Ban chủ nhiệm.

Hội nghị thẩm định dự án: Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể "Hoa hồng Quyết Tiến" cho sản phẩm Hoa hồng của xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang

(19/05/2020 16:59)

Sáng ngày 19/5, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị thẩm định dự án: Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể "Hoa hồng Quyết Tiến" cho sản phẩm Hoa hồng của xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. Dự Hội nghị, có các thành viên trong Hội đồng thẩm định; lãnh đạo một số phòng chuyên môn của Sở KH&CN; đơn vị chủ trì thực hiện dự án là Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Nông nghiệp, do ThS. Bùi Kim Đồng làm chủ nhiệm dự án, cùng các thành viên trong Ban chủ nhiệm dự án.

Phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Hà Giang

(05/05/2020 09:35)

Nhằm cụ thể hóa Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề Nông thôn; Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 1/10/2019 của UBND Tỉnh về hỗ trợ đầu tư phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề trên địa bàn Tỉnh và triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm huy động tổng hợp các nguồn lực để thực hiện các chính sách đối với ngành nghề nông thôn được cấp có thẩm quyền đã ban hành đạt hiệu quả cao. UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 13/2/2020 về việc Phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Hà Giang năm 2020.

<< >>