Hội nghị đánh giá, nghiệm thu giai đoạn đề tài: "Nghiên cứu thực trạng và giải pháp bài trừ một số tập tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang”

10/01/2022 16:09

Sáng ngày 10/01, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội nghị đánh giá, nghiệm thu giai đoạn đề tài khoa học: "Nghiên cứu thực trạng và giải pháp bài trừ một số tập tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang. Hội đồng nghiệm thu gồm 07 thành viên đại diện một số ngành chuyên môn của Tỉnh; đồng chí Phan Đăng Đông - Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng, chủ trì Hội nghị; đơn vị chủ trì thực hiện đề tài là Văn phòng Tỉnh ủy Hà Giang, do Th.S Nguyễn Mạnh Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy làm chủ nhiệm đề tài.

Sau hơn một năm triển khai thực hiện, Ban chủ nhiệm đề tài đã hoàn thành một số mục tiêu nằm trong các mục tiêu cụ thể của Đề tài: Nghiên cứu điều tra, đánh giá thực trạng phong tục, tập quán truyền thống đang được duy trì sinh hoạt trong đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó tập trung vào 05 dân tộc (gồm Mông, Dao, Nùng, Giấy, Cờ Lao) trên địa bàn tỉnh Hà Giang; hệ thống lại các tập tục lạc hậu còn tồn tại trong đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số, làm rõ nguyên nhân, đánh giá tác động ảnh hưởng của tập tục đối với người dân, cộng đồng và hệ thống chính trị ở cơ sở.

Tại Hội nghị, các thành viên trong Hội đồng đã đánh giá cao những kết quả mà Ban chủ nhiệm đã đạt được trong giai đoạn một và bổ sung chỉnh sửa thêm để hoàn thiện báo cáo. Trong thời gian tới Ban chủ nhiệm đề tài thực hiện giai đoạn hai, hoàn thành nội dung các mục tiêu cụ thể của Đề tài: Xây dựng 02 mô hình bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với sinh kế người dân của dân tộc Mông tại xã Lũng Pù huyện, Huyện Mèo Vạc và dân tộc Dao, xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì; xây dựng sổ tay hướng dẫn tuyên truyền cải tiến, xóa bỏ một số tập tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số; đề xuất các giải pháp cải tiến, xóa bỏ các tập tục lạc hậu... để chuẩn bị nghiệm thu đề tài trong thời gian tới./.

Đồng chí Phan Đăng Đông - Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng, chủ trì Hội nghị kết luận buổi nghiệm thu đề tài giai đoạn 1.

Tin, ảnh: Nguyễn Được