Hội thảo mô hình quản lý thông tin thông minh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang

21/12/2021 09:37

Chiều ngày 20/12, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh (KT&QTKD) - Đại học Thái Nguyên phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội thảo mô hình quản lý thông tin thông minh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang. Dự Hội thảo có đồng chí Hoàng Gia Long - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Chủ trì Hội thảo có PGS. TS Đỗ Anh Tài - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng trường Đại học KT&QTKD và đồng chí Phan Đăng Đông - Giám đốc Sở KH&CN Hà Giang.

Năm 2020 UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành Quyết định phê duyệt triển khai Dự án KH&CN cấp tỉnh về “Xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu thông tin thông minh tỉnh Hà Giang”. Theo đó Trường Đại học KT&QTKD là đơn vị chủ trì triển khai thực hiện nhiệm vụ. Sau 1 năm thực hiện, Ban chủ nhiệm dự án  đã  triển khai nội dung thực hiện đến từng sở, ban, ngành và địa phương của tỉnh theo tiến độ UBND tỉnh giao.

Tại Hội thảo, đại diện Ban chủ nhiệm dự án đã trình bày báo cáo đánh giá thực trạng hệ thống thông tin của tỉnh Hà Giang và thông qua hệ thống thu thập, phân tích giám sát và dự báo thông tin kinh tế - xã hội cho tỉnh Hà Giang; cách bảo mật hệ thống và các yêu cầu sửa chữa dữ liệu. Trên cơ sở đó, các đại biểu tham dự đã nghiên cứu nội dung, tham gia đóng góp các ý kiến liên quan đến thực trạng hệ thống thông tin - giám sát hiện nay của tỉnh, đề nghị nhóm nghiên cứu khi xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu cần gắn với lộ trình chuyển đổi số, qua đó giúp Dự án khoa học khi đưa vào sử dụng hoạt động một cách tối ưu nhất.

Đồng chí Hoàng Gia Long - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu: Việc tổ chức Hội thảo nhằm đánh giá hiện trạng hệ thống thông tin và quản lý thông tin từ cấp tỉnh đến xã của tỉnh Hà Giang, đồng thời giới thiệu hệ thống quản lý thông tin thông minh. Đồng chí đề nghị, Trường Đại học KT&QTKD  Thái Nguyên bổ sung, hoàn thiện hệ thống để đảm bảo khi đưa vào sử dụng các phần mềm phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh và sát với việc chuyển đổi số của tỉnh. Các sở, ban, ngành và các địa phương của tỉnh tích cực, chủ động phối hợp bố trí thời gian, con người để công tác chuyển giao được kịp thời và đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu để cập nhập vào hệ thống cũng như tuân thủ theo các quy định mà UBND tỉnh sẽ ban hành liên quan đến việc vận hành hệ thống. Sở KH&CN tham mưu tổ chức hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh đối với kết quả thực hiện đề tài theo quy định; phối hợp với Trường Đại học KT&QTKD tiếp tục triển khai các Chương trình nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Giang trong thời gian tới./.

Nhóm phóng viên