Thứ năm, Ngày 27 Tháng 2 Năm 2020

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Số 1050/TB-SKHCN ngày 2/11/2018 của Sở KH&CN Hà Giang v.v Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký PGĐ sở KHCN phụ trách điều hành Hoạt động của SKHCN

19/03/2019 10:08

Người cập nhật: Duy Hùng

Tin khác

Số 541/SKHCN-QLKH ngày 8/6/2018 của Sở KH&CN Hà Giang v/v Đôn đốc triển khai nhiệm vụ phối hợp hoạt dộng KHCN giai đoạn 2018 2020 (19/03/2019 10:05)

Số: 905/SKHCN-QLKH ngày 21/7/2018 của sở KH&CN Hà Giang V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án mỗi xã 1 sản phẩm (OCOP) (19/03/2019 10:00)

Số: 17/BC-SKHCN ngày 14/1/2019 Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ năm 2018 Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 (14/01/2019 14:31)

Số 106/QĐ-SKHCN ngày 25/12/2018 QĐ v/v khen thưởng thành tích công tác năm 2018 (25/12/2018 14:22)

Số: 994/SKHCN-QLKH ngày 23/10/2018 Thông báo Về việc mời tổ chức, cá nhân nhà khoa học tham gia tuyển chọn chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học năm 2019 (23/10/2018 15:24)

S6: 888/BC-SKHCN ngày 18/9/2018 báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ cuối năm 2018 (20/09/2018 14:28)

Số:653/KH-SKHCN ngày 16/7/2018 kế hoạch thực hiện nhiệm vụ KH&CN phục vụ phát triển KTXH và dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2018 (16/07/2018 15:05)

Số 693/KH-SKHCN ngày 16/7/2018 KH thực hiện nhiệm vụ phát triển KHXH va dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2018 (16/07/2018 14:18)

Số: 564/BC-SKHCN ngày 15 tháng 6 năm 2018 Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 (15/06/2018 10:22)

Số: 433/SKHCN-QLKH ngày 8/5/2018 V/v thông báo triển khai kế hoạch nhiệm vụ phối hợp hoạt động KH&CN giai đoạn 2018 - 2020 (08/05/2018 15:09)

xem tiếp