Thứ năm, Ngày 27 Tháng 2 Năm 2020

Lịch làm việc của ban giám đốc

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 NĂM 2019 (27/05/2019 - 02/06/2019) Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Giang

27/05/2019 16:42

Ngày
Buổi
Nội dung
Địa điểm
Thành Phần
Thứ 2 (27/05/2019)
Sáng
 
 
 
Chiều
 
 
 
Thứ 3 (28/05/2019)
Sáng
 
 
 
Chiều
14h: Dự làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ về công tác quản lý nhà nước về thành niên năm 2019
Hội trường tầng III, Ban Tổ chức - Nội vụ
Đ/c Vũ Văn Vương - PGĐ Sở
Thứ 4 (29/05/2019)
Sáng
 
 
 
Chiều
 
 
 
Thứ 5 (30/05/2019)
Sáng
7h30: Dự phiên họp UBND tỉnh tháng 5/2019
Phòng họp tầng II, trụ sở UBND tỉnh
Đ/c Phan Đăng Đông - PGĐ Sở
Chiều
 
 
 
Thứ 6 (31/05/2019)
Sáng
 
 
 
Chiều
 
 
 

 

Người cập nhật: Duy Hùng

Tin khác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 NĂM 2019 (01/04/2019 - 07/04/2019) (05/04/2019 09:07)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 NĂM 2019 (25/03/2019 - 31/03/2019) (25/03/2019 08:12)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 NĂM 2019 (18/03/2019 - 24/03/2019) Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Giang (18/03/2019 09:45)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 NĂM 2018 (21/05/2018 - 27/05/2018) Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Giang (21/05/2018 08:28)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 NĂM 2018 (14/05/2018 - 20/05/2018) Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Giang (14/05/2018 08:36)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 NĂM 2018 (07/05/2018 - 13/05/2018) Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Giang (06/05/2018 09:57)

Lịch làm việc của ban giám đốc (20/04/2018 14:02)

xem tiếp