Thứ năm, Ngày 25 Tháng 2 Năm 2021

Thông tin và thống kê Khoa học công nghệ

Gửi Email In trang Lưu
Đẩy mạnh hoạt động thông tin và thống kê khoa học và công nghệ

21/06/2019 14:43

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước và phối hợp công tác với các bộ, ngành và địa phương trong lĩnh vực thông tin, thống kê khoa học và công nghệ (KH&CN), từ ngày 07/6 - 14/6/2019, đoàn công tác của Cục Thông tin KH&CN quốc gia do ông Trần Đắc Hiến, Cục trưởng, dẫn đầu đã làm việc với các tổ chức thực hiện chức năng thông tin, thống kê KH&CN tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bắc Giang và Bắc Ninh.

Đoàn công tác của Cục Thông tin KH&CN quốc gia làm việc tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Phát biểu tại các buổi làm việc, ông Trần Đắc Hiến đã nhấn mạnh tầm quan trọng và vai trò của công tác thông tin, thống kê KH&CN trong phát triển KH&CN nói riêng và kinh tế - xã hội nói chung. Đến thời điểm này, hệ thống văn bản pháp luật, hành lang pháp lý cho hoạt động thông tin, thống kê KH&CN cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước. Năm 2019, Cục Thông tin KH&CN quốc gia triển khai kế hoạch làm việc với một số tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin KH&CN bộ, ngành và địa phương với mục tiêu kiểm tra, hướng dẫn, đồng thời trao đổi, nắm bắt được những khó khăn, vướng mắc tại các bộ, ngành và địa phương. Đồng thời, ông Trần Đắc Hiến cũng giới thiệu về những nhiệm vụ trọng tâm và tiềm năng của Cục Thông tin KH&CN quốc gia trong việc hợp tác, hỗ trợ thúc đẩy hoạt động thông tin, thống kê KH&CN tại các bộ, ngành và địa phương.

Qua các buổi làm việc, các ý kiến cho thấy nổi lên một số vấn đề như sau: 1) Do đặc thù quản lý, ở địa phương công tác thông tin, thống kê KH&CN được triển khai rõ nét hơn so với bộ, ngành; 2) Quy trình tổ chức quản lý nhiệm vụ KH&CN chưa triệt để là một trong những nguyên nhân thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN khó thu thập, không tránh khỏi hiện tượng trùng lặp khi xét duyệt nhiệm vụ; 3) Cung cấp nguồn tin KH&CN hướng đến các viện, trường và doanh nghiệp đã được Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh triển khai rất hiệu quả trong nhiều năm qua. Cụ thể, thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN được truy cập khai thác miễn phí với mục đích thúc đẩy việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu; xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung với các trường đại học, viện nghiên cứu để chia sẻ dữ liệu,.v.v. Đây cũng là thế mạnh của tỉnh Bắc Giang khi phối hợp với doanh nghiệp triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ nhằm đưa những kết quả nghiên cứu được ứng dụng vào thực tế. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương đang hướng tới mô hình tiếp cận doanh nghiệp cùng thực hiện nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Tại các buổi làm việc, đoàn công tác của Cục Thông tin KH&CN quốc gia đã trao đổi, giải đáp, chia sẻ kinh nghiệm triển khai công tác thông tin, thống kê KH&CN như việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê và các cuộc điều tra thống kê về KH&CN theo quy định mới; những khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin về nhiệm vụ KH&CN các cấp; vấn đề cấp giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN; thực hiện xây dựng kế hoạch theo Quyết định 1285/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Đề án Phát triển nguồn tin KH&CN phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030,...

Cục trưởng Trần Đắc Hiến khẳng định Cục Thông tin KH&CN quốc gia cũng như Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ và tạo những điều kiện tốt nhất cho địa phương để tăng cường đẩy mạnh các hoạt động của các cơ quan/đơn vị nói chung và hoạt động thông tin và thống kê KH&CN nói riêng.

Một số hình ảnh hoạt động của đoàn công tác tại các địa phương:
 


Đoàn công tác làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh
 


Đoàn công tác làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương
 


Đoàn công tác làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh
 


Đoàn công tác làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang

Nguồn: Cục Thông tin KH&CN quốc gia

Tin khác

Tập huấn "Điều tra Tiềm lực Khoa học và Công nghệ của các tổ chức Khoa học và Công nghệ năm 2019" (12/06/2019 10:36)

Doanh nghiệp công nghệ cao: Chưa tận dụng các chính sách ưu đãi (12/06/2019 09:24)

Lãnh đạo Cục Thông tin KH&CN quốc gia làm việc với một số bộ, ngành và địa phương về việc phối hợp triển khai hoạt động thông tin, thống kê KH&CN (04/06/2019 15:34)

Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia và Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Công thương phối hợp triển khai hoạt động thông tin, thống kê khoa học và công nghệ (18/05/2019 15:42)

“Đổi mới sáng tạo là yêu cầu tất yếu của mọi doanh nghiệp trong mọi thời kỳ” (09/04/2019 10:39)

Những kỳ vọng với Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp KH&CN (01/03/2019 09:28)

Thông tin mới về chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở một số nước (22/01/2019 15:28)

Cơ chế tài chính: Nút thắt của mô hình quỹ (25/12/2018 08:55)

Nghiên cứu ứng dụng mạng nơron nhân tạo (Artificial Neural Network - Ann) trong tính toán lựa chọn phương án bảo vệ tài nguyên nước mặt; thử nghiệm cho lưu vực sông cầu (20/11/2018 09:59)

Chính phủ phê duyệt đề án Phát triển nguồn tin KH&CN (04/10/2018 10:29)

xem tiếp