Thứ sáu, Ngày 28 Tháng 2 Năm 2020

Bản tin Khoa học và Công nghệ

Nghị định số 13/2019/NĐ-CP của Chính phủ - Một số điểm mới về chính sách phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ

12/09/2019 15:43

Nhằm tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy hỗ trợ, ươm tạo, hình thành và phát triển hệ thống doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN), ngày 01 tháng 2 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp KH&CN, hiệu lực thi hành của Nghị định từ ngày 20/03/2019, thay thế nghị định số 80/2007/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ và Nghị định số 96/2010/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP và Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính Phủ.

Nghị định 13/2019/NĐ-CP có nhiều điểm mới kỳ vọng sẽ giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, thúc đẩy hỗ trợ ươm tạo hình thành và phát triển hệ thống doanh nghiệp KH&CN trong thời gian qua, khuyến khích khu vực doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất, thương mại hóa các sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN thuộc mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, phát triển theo mô hình doanh nghiệp KH&CN. Nghị định 13/2019/NĐ - CP đã cụ thể hóa các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đối với doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp KH&CN nói riêng, theo đó Chính phủ coi doanh nghiệp là trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia với hàng loạt các giải pháp quan trọng như đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn tới 50% thời gian đăng ký thẩm định chứng nhận doanh nghiệp KH&CN, tiêu chí điều kiện để thẩm định chứng nhận doanh nghiệp KH&CN được đơn giản hóa quy định cụ thể về kết quả KH&CN thẩm định doanh nghiệp chuyển từ cơ chế tiền kiểm sang hậu kiểm trong đánh giá quá trình hoạt động của doanh nghiệp KH&CN, từ đó nâng cao chất lượng và số lượng doanh nghiệp KH&CN; cụ thể hóa quy trình thủ tục tiếp cận chính sách ưu đãi, khuyến khích doanh nghiệp, khuyến khích các loại hình doanh nghiệp, trong đó tạo điều kiện về tiêu chí, điều kiện để doanh nghiệp đổi mới sáng tạo đăng ký chứng nhận doanh nghiệp KH&CN, cụ thể:

Thời gian thẩm định cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN giảm 15 ngày (50%) so với trước kia là 30 ngày, giảm bớt các điều kiện chứng nhận doanh nghiệp KH&CN như: Đơn giản hóa việc chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp đối với kết quả KH&CN bằng quy định doanh nghiệp có thể tự cam kết quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với kết quả KH&CN và có thể bị hủy bỏ hiệu lực chứng nhận nếu cơ quan có thẩm quyền kết luận có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thay vì phải giải trình về việc hoàn thành quá trình ươm tạo và làm chủ công nghệ từ kết quả KH&CN mà chú trọng vào việc đánh giá tính ứng dụng của sản phẩm nghiên cứu, khuyến khích doanh nghiệp có kết quả nghiên cứu thuộc mọi lĩnh vực KH&CN đều có thể chứng nhận doanh nghiệp KH&CN

Điều kiện, tiêu chí là doanh nghiệp KH&CN cũng được hạ thấp hơn các quy định trước kia và kết quả KH&CN được quy định rõ hơn, như tiêu chí hậu kiểm đối với doanh nghiệp KH&CN là doanh nghiệp sản xuất và thương mại các sản phẩm KH&CN hình thành từ kết quả KH&CN mà doanh nghiệp có quyền sở hữu hợp pháp kết quả KH&CN (được quy định chi tiết tại Điều 3, chương I) đáp ứng được tỉ lệ từ 30% doanh thu/tổng doanh thu sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN đối với doanh nghiệp hình thành 5 năm thì được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp KH&CN trong 4 năm đầu và miễn 50% số thuế trong 9 năm tiếp theo và được thẩm định cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN (trước kia doanh nghiệp KH&CN phải đáp ứng tỉ lệ doanh thu 30% trong năm thứ nhất và 50% trong năm thứ 2 và 70% trong năm thứ ba trở đi mới được hưởng ưu đãi thuế về thu nhập doanh nghiệp).

Nghị định 13/2019/NĐ-CP khuyến khích các doanh nghiệp mới khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có thể tiếp cận được chứng nhận doanh nghiệp KH&CN nhằm hỗ trợ thuận lợi cho quá trình nghiên cứu và phát triển thương mại hóa công nghệ mới.

Điểm nổi bật của Nghị định 13/2019/NĐ-CP và các chính sách ưu đãi hỗ trợ cho doanh nghiệp KH&CN đồng bộ thống nhất với pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, đầu tư, đất đai và tín dụng đầu tư, khắc phục những khó khăn của doanh nghiệp đặc biệt trong tiếp cận chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp (quy định cụ thể tại điều 12 đến điều 17, Chương III), ưu tiên xác lập quyền sở hữu trí tuệ, vay vốn từ quỹ KH&CN, sử dụng phòng thí nghiệm quốc gia... đối với doanh nghiệp KH&CN bổ sung trách nhiệm của cơ quan chuyên môn về KH&CN địa phương trong việc hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục miễn giảm tiền thuê đất, bổ sung các hỗ trợ cho hoạt động nghiên cứu thương mại hóa kết quả KH&CN của doanh nghiệp KH&CN như được sử dụng quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp và được hỗ trợ từ các chương trình của Nhà nước để thực hiện dự án thương mại hóa, ưu tiên trong việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ, trách nhiệm của các bộ, ngành trong việc xây dựng quy chuẩn kĩ thuật cấp phép lưu hành sản phẩm liên quan trong việc thực hiện chính sách ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp KH&CN. Bổ sung quy định về việc xác định dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và thẩm quyền xác định để hỗ trợ doanh nghiệp có kết quả nghiên cứu mới hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trong thời gian qua, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc thực hiện các thủ tục, hồ sơ hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Với Nghị định mới được ban hành: Hướng dẫn cách xác định tiêu chí dự án đầu tư mới, quy định thẩm quyền xác định dự án đầu tư mới và trách nhiệm các cơ quan trong việc hỗ trợ doanh nghiệp, khó khăn của những doanh nghiệp.

Nghị định 13/2019/NĐ-CP cũng đã giải quyết những vấn đề bức xúc mà các địa phương kiến nghị trong thời gian qua, trong đó có kinh phí cho việc thẩm định hồ sơ để cấp, cấp thay đổi nội dung, cấp lại, thu hồi, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN do ngân sách Nhà nước bảo đảm nội dung chi mức thực hiện theo quy định hiện hành về nhiệm vụ KH&CN (Điều 11, Chương II), bổ sung thẩm quyền của cơ quan Trung ương trong việc chứng nhận doanh nghiệp KH&CN, chia sẻ trách nhiệm xử lý những hồ sơ phức tạp với địa phương để đảm bảo rút ngắn thời gian cấp Giấy chứng nhận cho doanh nghiệp KH&CN, đặc biệt trong một số lĩnh vực công nghệ mới, phức tạp sản phẩm có ảnh hưởng sức khỏe, môi trường, an ninh quốc gia,… Mặt khác, Nghị định cũng quy định rõ trách nhiệm báo cáo, cập nhật về tình hình phát triển doanh nghiệp KH&CN; quy định thu hồi, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận khi doanh nghiệp còn đáp ứng điều kiện hoặc có hành vi, vi phạm pháp luật; vinh danh các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu và thương mại hóa kết quả nghiên cứu./.

Bản tin KH&CN Hà Giang

Tin khác

Mật ong Bạc hà, một sản phẩm được chứng nhận Chỉ dẫn địa lý cần được bảo vệ (12/09/2019 15:38)

Hà Giang chú trọng nghiên cứu và phát triển thức ăn chăn nuôi mùa đông cho đại gia súc (12/09/2019 15:05)

Đẩy mạnh hiệu quả truy xuất nguồn gốc hàng hóa tại Hà Giang (12/09/2019 14:46)

Công tác cải cách hành chính Sở Khoa học và Công nghệ (12/09/2019 14:33)

xem tiếp