Thứ sáu, Ngày 28 Tháng 2 Năm 2020

Bản tin Khoa học và Công nghệ

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận thông tin khoa học công nghệ

12/09/2019 15:58

Trong những năm gần đây, cùng với các địa phương khác trong cả nước, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) tại Hà Giang cũng được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Tuy nhiên, do điều kiện địa lý và nhận thức ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), việc ứng dụng CNTT còn hạn chế. Do đó, ngày 12/4/2019 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 414/QĐ-TTg, phê duyệt “Đề án Tăng cường ứng dụng CNTT hỗ trợ vùng đồng bào DTTS phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS Việt Nam giai đoạn 2019 - 2025” trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS trên địa bàn Tỉnh nhằm nâng cao chất lượng, phát triển hệ thống ứng dụng CNTT góp phần thu hẹp khoảng cách giữa các vùng DTTS với các địa bàn trong cả nước và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội,…

Người dân DTTS khai thác thông tin trên internet. Ảnh: ST

Kế hoạch thực hiện đến năm 2020, mục tiêu đến năm 2023 là 100% người có uy tín, 90% đồng bào DTTS nắm được chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và 80% đồng bào DTTS được tiếp cận thông tin về khoa học và công nghệ (KH&CN). Trên thực tế CNTT, thông tin khoa học công nghệ cũng được đăng tải trên nhiều kênh khác nhau. Tuy nhiên, chưa có kênh riêng cho thông tin khoa học công nghệ. Xuất phát từ nhu cầu thực tế, Thư viện số KH&CN Hà Giang đã được cập nhật đưa vào sử dụng. Với mục tiêu tăng cường về giống cây trồng, vật nuôi, kỹ thuật nuôi trồng, chăm sóc, kỹ thuật bảo quản, chế biến nông sản, thực phẩm sau thu hoạch; phòng chống dịch bệnh, y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, giáo dục và đào tạo,… giúp người dân tiếp cận được nhiều thông tin khoa học công nghệ để áp dụng vào đời sống sản xuất. Hiện tại, Sở KH&CN đã tiến hành thực hiện việc cung cấp tài khoản và khóa (password) cho lãnh đạo Sở, ngành và các huyện để truy cập vào Thư viện số khai thác các cơ sở dữ liệu (CSDL) về các đề tài, dự án thuộc tất cả các lĩnh vực. Trong thời gian tới, việc cấp tài khoản và khóa sẽ được cấp cho các xã. Đồng thời, Sở KH&CN sẽ tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn, giới thiệu Thư viện số, nâng cao trình độ về khai thác công nghệ cho người dân trên thiết bị thông minh, máy tính tiến tới năm 2025 100% đồng bào DTTS biết khai thác thông tin trên các thiết bị thông minh để nắm được các chủ trương, chính sách quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kịp thời nắm bắt những thông tin hữu ích áp dụng vào thực tiễn.

Việc tăng cường, nâng cấp CNTT phục vụ việc quản lý Nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn Tỉnh được thiết kế, nâng cấp hệ thống hạ tầng trang thiết bị CNTT  phục vụ quản lý Nhà nước về công tác dân tộc, hoàn thiện hệ thống DTTS về công tác dân tộc phù hợp với mô hình tổ chức, nhiệm vụ của cơ quan làm công tác dân tộc từ tỉnh đến cơ sở đảm bảo khả năng tích hợp đồng bộ, truy xuất chia sẻ, trao đổi thông tin đảm bảo an toàn, cơ quan công tác dân tộc từ tỉnh đến cơ sở; áp dụng, thống nhất các tiêu chuẩn về ứng dụng CNTT nhằm đảm bảo kết nối đồng bộ, thông suốt và có khả năng chia sẻ, trao đổi thông tin đảm bảo an toàn; ưu tiên đầu tư cho dự án nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ về phần mềm phù hợp với các định hướng phát triển của đề án;

Ngoài ra, kết hợp đào tạo, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về ứng dụng CNTT trong cộng đồng DTTS. Xây dựng và tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, phổ cập kiến thức về CNTT nhằm nâng cao nhận thức cho các đối tượng là cán bộ, lãnh đạo vùng DTTS; xây dựng và triển khai việc đào tạo nhằm nâng cao nhận thức, chất lượng ứng dụng CNTT trong hoạt động sản xuất, hỗ trợ người có uy tín trong vùng ứng dụng CNTT để tuyên truyền các chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; phối hợp tổ chức các mô hình đào tạo từ xa theo hình thức trực tuyến cho đồng bào DTTS và cán bộ công chức, viên chức đang công tác tại vùng...

Đồng thời, xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, đào tạo hỗ trợ đồng bào DTTS ứng dụng CNTT phục vụ lao động, sản xuất; ban hành các văn bản nhằm tăng cường sử dụng các ứng dụng CNTT trong cơ quan làm công tác dân tộc, nâng cao năng lực ứng dụng CNTT - truyền thông kiến thức và kỹ năng ứng dụng CNTT, an toàn, an ninh mạng,... cho người làm công tác dân tộc. Qua đó, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh trật tự trong vùng DTTS, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Hà Giang./.

Bản tin KH&CN Hà Giang

Tin khác

Nghiên cứu tuyển chọn, phát triển cam Sành không hạt hoặc ít hạt và nâng cao năng suất, chất lượng cam Sành tại Hà Giang (12/09/2019 15:56)

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ chế biến một số sản phẩm từ Giảo cổ lam, Ấu tẩu của Hà Giang (12/09/2019 15:49)

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ gen bệnh Thalassemia ở một số dân tộc thiểu số tại tỉnh Hà Giang (12/09/2019 15:45)

Nghị định số 13/2019/NĐ-CP của Chính phủ - Một số điểm mới về chính sách phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ (12/09/2019 15:43)

Mật ong Bạc hà, một sản phẩm được chứng nhận Chỉ dẫn địa lý cần được bảo vệ (12/09/2019 15:38)

Hà Giang chú trọng nghiên cứu và phát triển thức ăn chăn nuôi mùa đông cho đại gia súc (12/09/2019 15:05)

Đẩy mạnh hiệu quả truy xuất nguồn gốc hàng hóa tại Hà Giang (12/09/2019 14:46)

Công tác cải cách hành chính Sở Khoa học và Công nghệ (12/09/2019 14:33)

xem tiếp