Thứ sáu, Ngày 28 Tháng 2 Năm 2020

Bản tin Khoa học và Công nghệ

Ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong các Doanh nghiệp tỉnh Hà Giang

12/09/2019 16:00

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra, yêu cầu về phát triển kinh tế tư nhân đang ngày càng trở nên cấp thiết và một loạt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đã được ban hành bao gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3 tháng 6 năm 2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; dự thảo Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó có các quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ ngày 16 tháng 5 năm 2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Quyết định số 844/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 18 tháng 5 năm 2016 phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.

Sản phẩm cao Actiso của Hợp tác xã cộng đồng thôn Nặm Đăm - xã Quyết Tiến - huyện Quản Bạ. Ảnh: ST

Theo các chủ trương, chính sách đã công bố, đặc biệt là Nghị quyết số 35 của Chính phủ, mục tiêu đặt ra đến năm 2020 là: Sẽ xây dựng doanh nghiệp Việt Nam có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững; cả nước có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp hoạt động, trong đó có các doanh nghiệp quy mô lớn, nguồn lực mạnh; khu vực tư nhân Việt Nam đóng góp khoảng 48 - 49% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), khoảng 49% tổng vốn đầu tư toàn xã hội; năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp khoảng 30 - 35% GDP; năng suất lao động xã hội tăng khoảng 5%/năm. Hàng năm, khoảng 30- 35% doanh nghiệp Việt Nam có hoạt động đổi mới sáng tạo. Tiếp đó, đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” thể hiện các mục tiêu cụ thể là: Đến năm 2020 hoàn thiện hệ thống pháp lý hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thiết lập được Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia; hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp, trong đó 50 doanh nghiệp gọi được vốn thành công từ các nhà đầu tư mạo hiểm, thực hiện mua bán và sáp nhập, với tổng giá trị ước tính khoảng 1.000 tỷ đồng; đến năm 2025, hỗ trợ phát triển 2.000 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hỗ trợ phát triển 600 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 100 doanh nghiệp tham gia Đề án gọi được vốn đầu tư từ các nhà đầu tư mạo hiểm, thực hiện mua bán và sáp nhập, với tổng giá trị ước tính khoảng 2.000 tỷ đồng.

Xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là nền tảng thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững đất nước. Trên thực tế, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đã có những đóng góp mạnh mẽ cho sự phát triển của các ngành chủ chốt ở Việt Nam. Với tác động rộng lớn của cuộc cách mạng công nghệ, Bộ KH&CN sẽ tiếp tục tăng cường năng lực, thúc đẩy hợp tác với các nước và các tổ chức công nghệ hàng đầu để có thể đóng góp hiệu quả cho việc chuyển đổi nền kinh tế của nước ta sang nền kinh tế dựa trên công nghệ.

Hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia được hình thành và chuyển dịch theo hướng đưa doanh nghiệp trở thành trung tâm, đưa các kết quả nghiên cứu thành sản phẩm, hàng hóa phục vụ trực tiếp cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Phong trào khởi nghiệp sáng tạo đã lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội… Cùng với các địa phương trên cả nước, Hà Giang xác định nhiệm vụ khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo có vai trò hết sức quan trọng, tác động trực tiếp vào quá trình tạo sản phẩm năng suất, chất lượng. Từ năm 2015 đến nay, Tỉnh đã ban hành nhiều Chương trình, Kế hoạch, chính sách về khoa học công nghệ (KHCN) phục vụ phát triển doanh nghiệp như: Chương trình 294 về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ, Kế hoạch số 20 về phát triển thương hiệu sản phẩm đặc thù tỉnh Hà Giang, Kế hoạch 99 về nâng cao năng suất, chất lượng cho các doanh nghiệp... Tính đến đầu tháng 7, toàn tỉnh có 2.365 doanh nghiệp và 648 hợp tác xã, trong đó chỉ có 3 doanh nghiệp khoa học công nghệ và một số doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực chè, dược liệu có hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ... Tỷ lệ doanh nghiệp/hợp tác xã (DN/HTX) tham gia nghiên cứu khoa học, xúc tiến hoạt động đổi mới sáng tạo chỉ chiếm khoảng 10% do trong quá trình thực hiện còn nhiều khó khăn, vướng mắc và nhiều hạn chế, bất cập: Nhận thức của các cấp, các ngành và các địa phương về vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới, sáng tạo còn chưa đầy đủ, toàn diện. Hành lang pháp lý và cơ chế, chính sách còn thiếu đồng bộ, chưa thực sự tạo động lực cho ứng dụng phát triển khoa học công nghệ; chưa tạo được bứt phá trong nghiên cứu, ứng dụng KHCN và đổi mới, sáng tạo cho DN,…

Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của DN/HTX, địa phương thông qua hoạt động ứng dụng KHCN và đổi mới sáng tạo; UBND Tỉnh chuẩn bị ban hành Kế hoạch “Đẩy mạnh ứng dụng KHCN và đổi mới, sáng tạo trong các DN/HTX tỉnh Hà Giang đến năm 2025” sẽ được triển khai thực hiện với những nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể được đề ra như: Điều tra, đánh giá thực trạng DN/HTX của tỉnh, phân loại và lập danh sách các DN/HTX có tiềm năng về nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo để hỗ trợ xây dựng phát triển doanh nghiệp đầu tàu về nghiên cứu khoa học và đổi mới, sáng tạo gắn với sản phẩn chủ lực của địa phương; rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới cơ chế chính sách về KHCN cho phát triển DN/HTX, đề xuất giải pháp tiếp tục vận dụng chính sách của Trung ương, đồng thời chỉnh sửa hoàn thiện theo hướng tập trung cho nhóm đối tượng DN/HTX là trung tâm của đổi mới, sáng tạo của địa phương. Trên cơ sở đó, tổ chức các hoạt động hỗ trợ ứng dụng KHCN và đổi mới, sáng tạo cho các DN/HTX của tỉnh trong từng giai đoạn khác nhau (tập trung vào 4 khâu: Sản phẩm, quy trình, cách tiếp thị, cách tổ chức)… Qua đó, sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của DN/HTX. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đề ra rất cần sự vào cuộc, tham gia của các cấp ủy, chính quyền địa phương, sự hỗ trợ giúp đỡ của các bộ, ngành Trung ương, các tổ chức nghiên cứu khoa học và các DN/HTX trên địa bàn tỉnh./.

Bản tin KH&CN Hà Giang

Tin khác

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận thông tin khoa học công nghệ (12/09/2019 15:58)

Nghiên cứu tuyển chọn, phát triển cam Sành không hạt hoặc ít hạt và nâng cao năng suất, chất lượng cam Sành tại Hà Giang (12/09/2019 15:56)

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ chế biến một số sản phẩm từ Giảo cổ lam, Ấu tẩu của Hà Giang (12/09/2019 15:49)

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ gen bệnh Thalassemia ở một số dân tộc thiểu số tại tỉnh Hà Giang (12/09/2019 15:45)

Nghị định số 13/2019/NĐ-CP của Chính phủ - Một số điểm mới về chính sách phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ (12/09/2019 15:43)

Mật ong Bạc hà, một sản phẩm được chứng nhận Chỉ dẫn địa lý cần được bảo vệ (12/09/2019 15:38)

Hà Giang chú trọng nghiên cứu và phát triển thức ăn chăn nuôi mùa đông cho đại gia súc (12/09/2019 15:05)

Đẩy mạnh hiệu quả truy xuất nguồn gốc hàng hóa tại Hà Giang (12/09/2019 14:46)

Công tác cải cách hành chính Sở Khoa học và Công nghệ (12/09/2019 14:33)

xem tiếp