Thứ năm, Ngày 27 Tháng 2 Năm 2020

Hoạt động Khoa học công nghệ

Nghiệm thu dự án khoa học cấp tỉnh: Xây dựng Nhãn hiệu chứng nhận “Thảo quả Hoàng Su Phì” cho sản phẩm Thảo quả của huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang

27/09/2019 15:24

Sáng ngày 27/9/2019, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị nghiệm thu dự án khoa học cấp tỉnh: Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận “Thảo quả Hoàng Su Phì” cho sản phẩm Thảo quả của huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Hội đồng nghiệm thu gồm 07 thành viên đại diện các sở, ban, ngành chức năng của tỉnh; đồng chí Phạm Minh Giang - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì Hội nghị; lãnh đạo một số phòng chuyên môn của Sở KH&CN; về phía đơn vị chủ trì thực hiện dự án là Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hoàng Su Phì, do đồng chí Lý Văn Hoài - chủ nhiệm dự án, cùng một số cộng sự.

Đồng chí Phạm Minh Giang - Chủ tịch hội đồng kết luận hội nghị.

Trong thời gian thực hiện dự án, từ tháng 11 năm 2017 đến tháng 4 năm 2019, Ban chủ nhiệm dự án đã hoàn thành các mục tiêu như: Xây dựng bộ hồ sơ đủ cơ sở khoa học và thực tiễn đăng ký Nhãn hiệu chứng nhận “Thảo quả Hoàng Su Phì” dùng cho các sản phẩm Thảo quả tươi và Thảo quả khô của huyện Hoàng Su Phì; xây dựng mô hình tổ chức quản lý và khai thác Nhãn hiệu chứng nhận “Thảo quả Hoàng Su Phì” dùng cho các sản phẩm Thảo quả tươi và Thảo quả khô của huyện Hoàng Su Phì; xây dựng hệ thống công cụ quản lý chất lượng sản phẩm, quản lý và khai thác Nhãn hiệu chứng nhận “Thảo quả Hoàng Su Phì” (Mẫu nhãn hiệu và nhãn mác; quy chế quản lý sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận, quy trình cấp và thu hồi quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận; sổ tay quản lý và sử dụng Nhãn hiệu; các phương tiện quảng bá sản phẩm như bao bì, tờ rơi, poster, biển hiệu, brochure,...). Dự án đã triển khai thực hiện 03 nội dung chính như: Xây dựng Nhãn hiệu chứng nhận “Thảo quả Hoàng Su Phì”; xây dựng hệ thống quản lý và sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận; phát triển Nhãn hiệu chứng nhận “Thảo quả Hoàng Su Phì”.

Hội đồng nghiệm thu chụp ảnh lưu niệm với ban chủ nhiệm dự án.

Với những kết quả Ban chủ nhiệm dự án đã đạt được, cùng với những ý kiến đánh giá, thảo luận của Hội đồng chuyên môn, Hội đồng nhất trí nghiệm thu và đánh giá dự án xếp loại Khá./.

Tin, ảnh: Nguyễn Nguyễn

Tin khác

Hội thảo "Chỉ dẫn địa lý - Những vấn đề đặt ra tại Việt Nam" (23/09/2019 16:26)

Hội nghị tập huấn cán bộ quản lý Chương trình mỗi xã một sản phẩm - OCOP tỉnh Hà Giang năm 2019 (19/09/2019 15:46)

Tập huấn bảo hộ và quản lý quyền Sở hữu trí tuệ đối với đặc sản của địa phương (13/09/2019 11:44)

Hội nghị thẩm định đề tài “Phát triển Công nghệ thông tin phục vụ công tác đảm bảo An ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Hà Giang” (16/08/2019 14:00)

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp tỉnh "Nghiên cứu phát triển thức ăn chăn nuôi mùa đông cho đại gia súc trên địa bàn tỉnh Hà Giang” (14/08/2019 08:48)

Hội nghị nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu tuyển chọn, phát triển Cam Sành không hạt hoặc ít hạt và nâng cao năng suất, chất lượng Cam Sành tại Hà Giang” (06/08/2019 15:02)

Hội nghị nghiệm thu đề tài KH&CN cấp tỉnh “Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ gen bệnh Thalassemia ở một số dân tộc thiểu số tại tỉnh Hà Giang” (29/07/2019 10:48)

Hội nghị nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ chế biến một số sản phẩm từ giảo cổ lam, ấu tẩu của Hà Giang” (26/07/2019 08:12)

Sản xuất thử nghiệm hai giống cói mới (MC005 và MC015) và hoàn thiện quy trình sản xuất, sử dụng phân viên chậm tan (25/07/2019 10:26)

Sở Khoa học và Công nghệ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 (17/07/2019 10:55)

xem tiếp