Thứ sáu, Ngày 28 Tháng 2 Năm 2020

Hoạt động Khoa học công nghệ

Lễ phát động cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”

30/10/2019 11:34

Sáng 30/10, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang phát động cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) nói không với tiêu cực” và hưởng ứng phong trào thi đua “CBCCVC thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Thào Hồng Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Mạnh Lợi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; các đồng chí Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo các huyện và thành phố,…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn phát biểu chỉ đạo.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã phát động cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực" (còn gọi là cuộc vận động “Năm không”) với mục tiêu chia làm 2 giai đoạn: Từ nay đến hết năm 2020 tập trung nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị Nghị quyết của Đảng, các văn bản pháp luật của Nhà nước có liên quan đến CBCCVC và trách nhiệm quản lý CBCCVC của cơ quan, tổ chức đơn vị, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động toàn hệ thống. Triển khai sâu rộng nội dung Cuộc vận động đến 100% các cơ quan, tổ chức đơn vị trong tỉnh. Tổ chức xây dựng Chương trình hành động và đăng ký các mô hình cụ thể phù hợp với từng cơ quan, đơn vị. Trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2026 triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách, pháp luật có liên quan đến CBCCVC và công tác quản lý, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hành vi tiêu cực, phấn đấu giảm tỉ lệ tiêu cực trong CBCCVC, tăng mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với CBCCVC, phát hiện và biểu dương khen thưởng kịp thời với những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong tổ chức thực hiện cuộc vận động.

 

Các đại biểu tham dự lễ phát động.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Thào Hồng Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, các phong trào thi đua do Liên đoàn Lao động tỉnh phát động luôn có tính lan tỏa cao được đông đảo đoàn viên, CBCCVC, người lao động tham gia hưởng ứng tích cực và đạt hiệu quả thiết thực, qua đó đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh, chỉ đạo thực hiện gắn với việc thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 31 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, vụ lợi, thiếu trách nhiệm, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Các cấp ủy Đảng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, thường xuyên tuyên truyền phổ biến giáo dục về phòng chống tham nhũng, phát hiện và xử lý kịp thời nghiêm minh theo pháp luật với các hành vi tham nhũng tiêu cực, cần tập trung vào những bộ phận, những vị trí việc làm nhạy cảm chú trọng xây dựng các mô hình điểm, các cá nhân điển hình để nhân rộng, kịp thời động viên khen thưởng cá nhân, tập thể làm tốt và phê bình, xử lý kỉ luật nghiêm minh đối với cá nhân tập thể vi phạm.

Tin, ảnh: Văn Trung

Tin khác

Hội thảo khoa học hợp tác phát triển khoa học và công nghệ 5 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc lần thứ X (29/10/2019 09:07)

Hội nghị thẩm định đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ điều chế dung dịch vệ sinh phụ nữ từ dịch chiết chè xanh và nghệ vàng tại Hà Giang” (17/10/2019 15:38)

Lễ tôn vinh và trao danh hiệu "Nhà nông xuất sắc tỉnh Hà Giang năm 2019" (11/10/2019 14:52)

Nghiệm thu dự án khoa học cấp tỉnh: Xây dựng Nhãn hiệu chứng nhận “Thảo quả Hoàng Su Phì” cho sản phẩm Thảo quả của huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang (27/09/2019 15:24)

Hội thảo "Chỉ dẫn địa lý - Những vấn đề đặt ra tại Việt Nam" (23/09/2019 16:26)

Hội nghị tập huấn cán bộ quản lý Chương trình mỗi xã một sản phẩm - OCOP tỉnh Hà Giang năm 2019 (19/09/2019 15:46)

Tập huấn bảo hộ và quản lý quyền Sở hữu trí tuệ đối với đặc sản của địa phương (13/09/2019 11:44)

Hội nghị thẩm định đề tài “Phát triển Công nghệ thông tin phục vụ công tác đảm bảo An ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Hà Giang” (16/08/2019 14:00)

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp tỉnh "Nghiên cứu phát triển thức ăn chăn nuôi mùa đông cho đại gia súc trên địa bàn tỉnh Hà Giang” (14/08/2019 08:48)

Hội nghị nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu tuyển chọn, phát triển Cam Sành không hạt hoặc ít hạt và nâng cao năng suất, chất lượng Cam Sành tại Hà Giang” (06/08/2019 15:02)

xem tiếp