Thứ sáu, Ngày 28 Tháng 2 Năm 2020

Hoạt động Khoa học công nghệ

Tập huấn Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tổ chức trung gian của thị trường công nghệ tại Hà Giang

15/11/2019 11:00

Sáng 15/11/2019, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ, thuộc Cục phát triển doanh nghiệp và Thị trường công nghệ tổ chức lớp tập huấn “Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các tổ chức trung gian của thị trường công nghệ tại Hà Giang”. Tham dự và chỉ đạo lớp tập huấn có đồng chí Vũ Văn Vương – Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; lãnh đạo, công chức, các khởi nghiệp viên của các sở, ngành, các huyện, thành phố trên địa bàn Tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Trúc – Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ, giảng viên lớp tập huấn.

Đồng chí Vũ Văn Vương – Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, khai mạc lớp tập huấn

Trong thời gian tập huấn giảng viên đã truyền đạt một số nội dung cơ bản như: Khởi nghiệp sáng tạo; công nghệ 4.0; bối cảnh Việt Nam về đổi mới sáng tạo; hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo các tổ chức trung gian của thị trường công nghệ tai Hà Giang... Qua lớp tập huấn giúp các học viên hiểu rõ các khái niệm, cơ chế chính sách trong khởi nghiệp đổi mới và sáng tạo, qua đó giúp các học viên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong các hoạt động hỗ trợ cho các khởi nghiệp viên, các doanh nghiệp nhỏ có thể vận dụng cơ hội vươn lên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và phát triển.

Tin, ảnh: Nguyễn Nguyễn

Tin khác

Lễ phát động cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” (30/10/2019 11:34)

Hội thảo khoa học hợp tác phát triển khoa học và công nghệ 5 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc lần thứ X (29/10/2019 09:07)

Hội nghị thẩm định đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ điều chế dung dịch vệ sinh phụ nữ từ dịch chiết chè xanh và nghệ vàng tại Hà Giang” (17/10/2019 15:38)

Lễ tôn vinh và trao danh hiệu "Nhà nông xuất sắc tỉnh Hà Giang năm 2019" (11/10/2019 14:52)

Nghiệm thu dự án khoa học cấp tỉnh: Xây dựng Nhãn hiệu chứng nhận “Thảo quả Hoàng Su Phì” cho sản phẩm Thảo quả của huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang (27/09/2019 15:24)

Hội thảo "Chỉ dẫn địa lý - Những vấn đề đặt ra tại Việt Nam" (23/09/2019 16:26)

Hội nghị tập huấn cán bộ quản lý Chương trình mỗi xã một sản phẩm - OCOP tỉnh Hà Giang năm 2019 (19/09/2019 15:46)

Tập huấn bảo hộ và quản lý quyền Sở hữu trí tuệ đối với đặc sản của địa phương (13/09/2019 11:44)

Hội nghị thẩm định đề tài “Phát triển Công nghệ thông tin phục vụ công tác đảm bảo An ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Hà Giang” (16/08/2019 14:00)

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp tỉnh "Nghiên cứu phát triển thức ăn chăn nuôi mùa đông cho đại gia súc trên địa bàn tỉnh Hà Giang” (14/08/2019 08:48)

xem tiếp