Thứ sáu, Ngày 28 Tháng 2 Năm 2020

THÔNG BÁO

Kế hoạch số: 23/KH-SYT ngày 31/1/2020 phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virut Corona mới (nCoV) của ngành Y Tế tỉnh Hà Giang

03/02/2020 16:10

Tin khác

Nghị định số: 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (03/01/2020 08:40)

Thông tư Số: 15/2014/TT-BKHCN ngày 13 tháng 6 năm 2014 Quy định trình tự, thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước (09/10/2019 14:46)

Thông báo số 1684/QĐ-UBND ngày 14/9/2019 của UBND tỉnh Hà Giang quyết định v/v công nhận kết quả 06 đề tài, dự án khoa học và công nghệ đã nghiệm thu đợt 2 năm 2019 (04/09/2019 08:29)

Công văn số: 2423/UBND-NCPC ngày 6/8/2019 của UBND tỉnh Hà Giang v/v Hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và các văn bản QPPL của tỉnh mới ban hành (06/08/2019 07:51)

QĐ Số 2050/QĐ-UBND ngày 3/10/25018 của UBND tỉnh quyết định v/v phê duyệt danh mục đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện từ năm 2019 (03/08/2019 08:18)

Thông báo Số: 700/SKHCN-QLKH ngày 31/7/2019 của Sở KH&CN tỉnh Hà Giang V/v đăng thông báo tuyển chọn lần 2 đối với nhiệm vụ “Trồng khảo nghiệm cây PAULOWNIA. VN trên địa bàn tỉnh Hà Giang” (31/07/2019 08:27)

Thống báo số: 148/VSHTT-ĐTTT ngày 30/7/2019 V/v đăng thông báo tiếp nhận và thực hiện cầu tư vấn, hỗ trợ DN về SHTT trên cổng thông tin điện tử (30/07/2019 15:05)

QĐ Số 139/QĐ-UBND ngày 17/7/2019 v/v Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng xét, công nhận sáng kiến tỉnh Hà Giang (17/07/2019 16:35)

Số: 53/KH-SKHCN ngày 14/6/2019 kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật về hoa học và ông nghệ năm 2019 (14/06/2019 08:18)

Số 38 - KH/ĐUK ngày 03 tháng 6 năm 2019về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1960-02/9/2019) (12/06/2019 08:10)

xem tiếp