Thứ sáu, Ngày 25 Tháng 9 Năm 2020

Lịch làm việc của ban giám đốc

Gửi Email In trang Lưu
Thông báo lịch trực thứ bảy, chủ nhật tháng 3 năm 2020

27/02/2020 14:53

 

Tin khác

Thông báo lịch trực tháng 11 năm 201 (01/11/2019 08:32)

Thông báo lịch trực các ngày thứ 7, chủ nhật tháng 9 năm 2019 (16/09/2019 15:00)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 NĂM 2019 (27/05/2019 - 02/06/2019) Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Giang (27/05/2019 16:42)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 NĂM 2019 (01/04/2019 - 07/04/2019) (05/04/2019 09:07)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 NĂM 2019 (25/03/2019 - 31/03/2019) (25/03/2019 08:12)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 NĂM 2019 (18/03/2019 - 24/03/2019) Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Giang (18/03/2019 09:45)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 NĂM 2018 (21/05/2018 - 27/05/2018) Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Giang (21/05/2018 08:28)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 NĂM 2018 (14/05/2018 - 20/05/2018) Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Giang (14/05/2018 08:36)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 NĂM 2018 (07/05/2018 - 13/05/2018) Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Giang (06/05/2018 09:57)

Lịch làm việc của ban giám đốc (20/04/2018 14:02)

xem tiếp