Thứ sáu, Ngày 25 Tháng 9 Năm 2020

Hoạt động Khoa học công nghệ

Gửi Email In trang Lưu
Hội nghị thẩm định đề tài khoa học cấp tỉnh “Thực trạng và giải pháp cải tạo, bài trừ một số tập tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang”

08/08/2020 14:05

Sáng ngày 08/8/2020, tại Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội nghị thẩm định đề tài khoa học cấp tỉnh “Thực trạng và giải pháp cải tạo, bài trừ một số tập tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang”. Hội đồng thẩm định gồm 09 thành viên; đồng chí Phan Đăng Đông - Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch hội đồng, chủ trì hội nghị; đại diện phòng chuyên môn của Sở KH&CN; đơn vị chủ trì thực hiện đề tài là Văn phòng Tỉnh ủy Hà Giang, do Th.S Nguyễn Mạnh Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy làm chủ nhiệm đề tài.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh ủy thuyết trình đề tài

Đề tài “Thực trạng và giải pháp cải tạo, bài trừ một số tập tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang”, Ban chủ nhiệm đề tài sẽ triển khai thực hiện một số mục tiêu cụ thể như: Nghiên cứu điều tra, đánh giá thực trạng phong tục, tập quán truyền thống đang được duy trì sinh hoạt trong đời sống của 05 dân tộc gồm: Mông, Dao, Nùng, Giấy, Cờ Lao trên địa bàn tỉnh Hà Giang; xây dựng mô hình bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa (xây dựng mô hình tại 02 xã, biên soạn sổ tay tuyên truyền); đề xuất các giải pháp cải tạo, xóa bỏ các tập tục lạc hậu (nhóm giải pháp về tuyên truyền, nhóm giải pháp về Quản lý Nhà nước, nhóm giải pháp về cơ chế chính sách).

Đồng chí Phan Đăng Đông - Giám đốc Sở KH&CN,

Chủ tịch hội đồng, chủ trì hội nghị, kết luận buổi thẩm định.

Tại Hội nghị, các thành viên trong Hội đồng thẩm định đã nghiên cứu thuyết minh, thảo luận, đề xuất chỉnh sửa, bổ sung nhằm hoàn thiện thuyết minh, cần bám sát vào thực tiễn cho phù hợp và nhất trí thực hiện đề tài, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định triển khai thực hiện đề tài trong thời gian tới./.

Tin, ảnh: Nguyễn Nguyễn

Tin khác

Hội nghị thẩm định đề tài: "Nghiên cứu ứng dụng sản phẩm phụ gia RRP (Reynolds Road Packer) để sản xuất gạch không nung, làm đường giao thông" (05/08/2020 10:52)

Hội nghị thẩm định đề tài “Nghiên cứu khám sàng lọc và điều trị tổn thương tiền ung thư cổ tử cung ở phụ nữ trên địa bàn tỉnh Hà Giang” (04/08/2020 14:10)

Nghiệm thu Dự án: “Ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất ván ghép thanh từ gỗ rừng trồng tại tỉnh Hà Giang” (31/07/2020 09:05)

Hội nghị thẩm định đề tài “Biên niên sự kiện lịch sử quân sự tỉnh Hà Giang (1975 - 2020)” (30/07/2020 14:51)

Hội nghị thẩm định đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang” (23/07/2020 14:29)

Hội thảo tư vấn phản biện “Giải pháp thúc đẩy và duy trì chương trình phát triển cây dược liệu gắn với xoá đói giảm nghèo tỉnh Hà Giang” (17/07/2020 14:51)

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 (06/07/2020 09:23)

Lễ công bố thành lập và ra mắt Quỹ Khuyến học - Khuyến tài tỉnh Hà Giang (06/07/2020 08:28)

Hội nghị thẩm định Đề tài cấp tỉnh: "Ứng dụng kỹ thuật mới trong chế biến các sản phẩm từ quả cam Sành đặc sản tại tỉnh Hà Giang”. (01/07/2020 15:17)

Hội nghị thẩm định dự án “Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận “Mận máu Hoàng Su Phì” cho sản phẩm mận máu của huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang” (26/06/2020 16:00)

xem tiếp