Thứ năm, Ngày 21 Tháng 10 Năm 2021

THÔNG BÁO

Gửi Email In trang Lưu
Thông báo số:44/CDVC ngày 5/5/2021 của Công đoàn viên chức tỉnh Hà Giang về việc đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp trong CCVCLĐ

06/05/2021 16:15

Tin khác

Kế hoạch số: 148/KH-LĐLĐ ngày 20/4/2021 phát động hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” - lần thứ IV trên địa bàn tỉnh Hà Giang (20/04/2021 15:44)

Thông báo Số: 208 /SKHCN-TB ngày 11 tháng 3 năm 2021 đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2022 (11/03/2021 16:35)

Thông báo số: 40/QĐ-BTCCT của Liên Hiệp Hội ngày 17/11/2020 Quyết định ban hành thể lệ cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hà Giang lần thứ 15 (2020-2021) (09/03/2021 15:20)

Thông báo số: 72/KH-LHH của Liên Hiệp Hội ngày 18/11/2021 kế hoạch triển khai Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hà Giang lần thứ 15 (2020-2021 (09/03/2021 15:14)

Kế hoạch số 609-KH/TU ngày 05 tháng 10 năm 2020 của Tỉnh Ủy Hà Giang về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn tỉnh Hà Giang (08/10/2020 16:03)

Công văn Số: 668/SKHCN-QLCNg của Sở KH&CN ngày 20/7/2020 V/v hướng dẫn quy trình xét duyệt, công nhận sáng kiến công nhận sáng kiến cấp cơ sở (22/07/2020 07:59)

Thông báo số 495/TB-SKHCN ngày 01/6/2020 thông báo Kết luận họp Ban Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ngày 01/6/2020 (01/06/2020 16:20)

Thông báo Số: 495/TB-SKHCN ngày 01/6/2020 của Sở KH&CN kết luận họp Ban Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ngày 01/6/2020 (01/06/2020 08:17)

Số: 320/STTTT-TTBCXB ngày 06 tháng 05 năm 2020 V/v tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CQ ngày 09/4/2020 của Chính phủ (06/05/2020 07:58)

Báo cáo số 88/BC-BCĐ ngày 13/4/2020 tình hình thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTg trên địa bàn tỉnh Hà Giang từ 31/3 đến 12/4/82020 (13/04/2020 10:45)

xem tiếp