Thứ tư, Ngày 21 Tháng 10 Năm 2021

THÔNG BÁO

Gửi Email In trang Lưu
Thông báo Số: 741/TB-SKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Giang về việc công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

30/07/2021 16:35

Tin khác

Quyết định số: 1329/QĐ-UBND ngày 5/7/2021 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ của ngành Khoa học và Công nghệ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang (05/07/2021 09:49)

Thông báo số 562/BC-SKHCN ngày 16 tháng 6 năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (17/06/2021 15:58)

Thông báo số:44/CDVC ngày 5/5/2021 của Công đoàn viên chức tỉnh Hà Giang về việc đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp trong CCVCLĐ (06/05/2021 16:15)

Kế hoạch số: 148/KH-LĐLĐ ngày 20/4/2021 phát động hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” - lần thứ IV trên địa bàn tỉnh Hà Giang (20/04/2021 15:44)

Thông báo Số: 208 /SKHCN-TB ngày 11 tháng 3 năm 2021 đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2022 (11/03/2021 16:35)

Thông báo số: 40/QĐ-BTCCT của Liên Hiệp Hội ngày 17/11/2020 Quyết định ban hành thể lệ cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hà Giang lần thứ 15 (2020-2021) (09/03/2021 15:20)

Thông báo số: 72/KH-LHH của Liên Hiệp Hội ngày 18/11/2021 kế hoạch triển khai Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hà Giang lần thứ 15 (2020-2021 (09/03/2021 15:14)

Kế hoạch số 609-KH/TU ngày 05 tháng 10 năm 2020 của Tỉnh Ủy Hà Giang về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn tỉnh Hà Giang (08/10/2020 16:03)

Công văn Số: 668/SKHCN-QLCNg của Sở KH&CN ngày 20/7/2020 V/v hướng dẫn quy trình xét duyệt, công nhận sáng kiến công nhận sáng kiến cấp cơ sở (22/07/2020 07:59)

Thông báo số 495/TB-SKHCN ngày 01/6/2020 thông báo Kết luận họp Ban Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ngày 01/6/2020 (01/06/2020 16:20)

xem tiếp