Thứ tư, Ngày 21 Tháng 10 Năm 2021

Hoạt động Khoa học công nghệ

Gửi Email In trang Lưu
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ

09/09/2021 02:40

Chiều ngày 10/9/2021, đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 của tỉnh do đồng chí Trần Trọng Thủy - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra CCHC tại Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN). Tham gia đoàn kiểm tra có đại diện một số sở, ngành thành viên Đoàn kiểm tra CCHC.

Đồng chí Phạm Minh Giang - PGĐ Sở KH&CN báo cáo kết quả công tác CCHC của Sở KH&CN

Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Giang - PGĐ Sở KH&CN đã báo cáo khái quát kết quả công tác CCHC 7 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2021. Công tác CCHC của Sở KH&CN đã được thực hiện đồng bộ trên tất cả các nội dung như: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; cải cách hành chính công; hiện đại hóa hành chính. Công tác kiểm tra CCHC và tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật được quan tâm, chú trọng. Sở đã chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nhằm phục vụ tốt cho công tác quản lý. Bộ TTHC của Sở đã được rà soát, đề nghị công bố mới, bổ sung theo quy định. Trong công tác cải cách thủ tục hành chính, 100% TTHC được tin học hóa đáp ứng mức độ 3,4, 100% TTHC sau khi công bố đã được cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở để phục vụ các tổ chức, cá nhân nhanh chóng, thuận lợi... Đặc biệt, kết quả chấm điểm CCHC năm 2020, Sở KH&CN xếp vị trí số 1 trên tổng số 20 sở, ban ngành.

Trong buổi làm việc, Sở KH&CN đã trao đổi, làm rõ thêm nội dung mà Đoàn kiểm tra CCHC quan tâm như: Kết quả xây dựng đề án sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của đơn vị; lý do chậm chuyển đổi mã ngạch, mã hạng chức danh nghề nghiệp đối với một số công chức, viên chức; việc cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015…

Để thực hiện tốt công tác CCHC trong thời gian tới, Đoàn kiểm tra CCHC đề nghị Sở KH&CN: Tiếp tục quán triệt nghiêm quan điểm chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác CCHC. Khẩn trương hoàn thiện việc sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong theo Đề án số 29/ĐA-UBND, ngày 31/5/2021 của UBND tỉnh và báo cáo thẩm định của Sở Nội Vụ; làm thủ tục chuyển ngạch công chức và thay đổi chức danh nghề nghiệp viên chức theo quy định. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phấn đấu 100% văn bản được ký số thực hiện gửi, nhận hoàn toàn trên môi trường điện tử./.

Tin, ảnh: Duy Hùng

Tin khác

Hội nghị nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ lên men sinh học trong sản xuất sản phẩm tỏi đen và hoa atiso tại Hà Giang” (24/08/2021 14:22)

Hội thảo khoa học “Phát huy vai trò của trí thức Khoa học và Công nghệ với sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang” (19/08/2021 16:40)

Hội nghị nghiệm thu đề tài: “Phát triển công nghệ thông tin phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Hà Giang” (16/08/2021 10:35)

Hội nghị thẩm định trực tuyến đề tài: “Điều tra, đánh giá nguồn gen cá chép bản địa nuôi ruộng tại một số huyện của tỉnh Hà Giang” (13/08/2021 16:55)

Hội nghị thẩm định trực tuyến đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình phát triển du lịch xanh và du lịch thông minh trên địa bàn tỉnh Hà Giang (13/08/2021 08:18)

Hội nghị thẩm định trực tuyến đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát huy giá trị cảnh quan nổi trội và hình thái tổ chức không gian định cư, sản xuất của một số dân tộc điển hình huyện Bắc Quang (12/08/2021 15:16)

Họp tư vấn Chương trình chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ tạo sinh kế cho người dân trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021-2025 (10/08/2021 16:51)

Hội nghị tập huấn, giới thiệu đề tài khoa học "Dùng chữ Việt để viết và đọc chuẩn âm Dao" (19/07/2021 20:49)

Họp Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia tỉnh Hà Giang năm 2021 (14/07/2021 09:13)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Nhà nước 6 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ (28/06/2021 17:02)

xem tiếp