Thứ năm, Ngày 21 Tháng 10 Năm 2021

THÔNG BÁO

Gửi Email In trang Lưu
Quyết định số 1997 QĐ-UBND ngày 28/9/2021 của UBND tỉnh Hà Giang về việc công bố TTHC bị bãi bỏ của Ngành Khoa học và Công nghệ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

30/09/2021 00:29

Tin khác

Thông báo số: 909/SKHCN-TĐC ngày 13/9/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Giang V/v tham gia ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh Quy định nội dung và mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 tại tỉnh Hà Giang (13/09/2021 16:21)

57 thủ thục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Giang (10/09/2021 08:14)

Thông báo Số: 741/TB-SKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Giang về việc công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính (30/07/2021 16:35)

Quyết định số: 1329/QĐ-UBND ngày 5/7/2021 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ của ngành Khoa học và Công nghệ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang (05/07/2021 09:49)

Thông báo số 562/BC-SKHCN ngày 16 tháng 6 năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (17/06/2021 15:58)

Thông báo số:44/CDVC ngày 5/5/2021 của Công đoàn viên chức tỉnh Hà Giang về việc đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp trong CCVCLĐ (06/05/2021 16:15)

Kế hoạch số: 148/KH-LĐLĐ ngày 20/4/2021 phát động hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” - lần thứ IV trên địa bàn tỉnh Hà Giang (20/04/2021 15:44)

Thông báo Số: 208 /SKHCN-TB ngày 11 tháng 3 năm 2021 đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2022 (11/03/2021 16:35)

Thông báo số: 40/QĐ-BTCCT của Liên Hiệp Hội ngày 17/11/2020 Quyết định ban hành thể lệ cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hà Giang lần thứ 15 (2020-2021) (09/03/2021 15:20)

Thông báo số: 72/KH-LHH của Liên Hiệp Hội ngày 18/11/2021 kế hoạch triển khai Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hà Giang lần thứ 15 (2020-2021 (09/03/2021 15:14)

xem tiếp