Thứ năm, Ngày 27 Tháng 1 Năm 2022

Bản tin Khoa học và Công nghệ

Gửi Email In trang Lưu
Những điểm mới trong Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

08/11/2021 18:44

Thực hiện Luật Năng lượng nguyên tử, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 (Nghị định 142) quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2021. Nghị định gồm 5 Chương với 63 Điều và 7 Phụ lục, quy định điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ; chứng chỉ nhân viên bức xạ; giấy đăng ký hoạt động và chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử; phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở.

Máy X-quang chẩn đoán trong y tế. Ảnh ST

Nghị định 142 được xây dựng dựa trên cơ sở các quy định của Luật Năng lượng nguyên tử, đã có sự khắc phục các bất cập trên thực tiễn tại Việt Nam và kế thừa quy định tại các văn bản do Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành như: Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 hướng dẫn việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ; Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN ngày 27/11/2014 quy định về đào tạo an toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn và hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ; Thông tư số 06/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016 quy định về việc cấp giấy đăng ký và chứng chỉ hành nghề đối với một số hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử, Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN ngày 08/11/2012 quy định về kiểm soát và bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng,…

Những điểm mới cơ bản của Nghị định 142 so với các văn bản nói trên, được cụ thể như sau:

Nghị định 142 ra đời giúp giảm bớt thủ tục hành chính trong việc phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ nhằm tháo gỡ khó khăn cho một lượng lớn các cơ sở tiến hành công việc bức xạ. Theo thông tư số 25/2014/TT-BKHCN quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ phải lập hồ sơ đề nghị cơ quan thẩm quyền phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở. Tuy nhiên theo Nghị định 142, các cơ sở có nguồn phóng xạ Nhóm 3, Nhóm 4, Nhóm 5 theo QCVN 6:2010/BKHCN và các cơ sở sử dụng các thiết bị tia X (trừ thiết bị tia X chụp ảnh bức xạ công nghiệp, máy gia tốc) không cần lập hồ sơ đề nghị phê duyệt kế hoạch. Kế hoạch ứng phó sự cố của các cơ sở thuộc nhóm này sẽ được thẩm định cùng với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ.

Một số loại hình tiến hành công việc bức xạ như X-quang chụp răng, thiết bị phân tích huỳnh quang tia X và các thiết bị soi bo mạch không bắt buộc phải có người phụ trách an toàn.

Về thời hạn của Giấy phép, Chứng chỉ nhân viên bức xạ và Giấy đăng ký dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử được tăng lên nhằm tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân như: Giấy phép tiến hành công việc bức xạ đối với công việc nhập khẩu, xuất khẩu nguồn phóng xạ nhóm 4, nhóm 5 theo QCVN 6:2010/BKHCN có thời hạn là 12 tháng (tăng 6 tháng so với quy định cũ); Chứng chỉ nhân viên bức xạ không có thời hạn (quy định cũ thời hạn này là 05 năm); Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử (riêng đào tạo an toàn bức xạ vẫn không có thời hạn) có thời hạn là 05 năm (tăng 02 năm so với quy định cũ).

Nghị định 142 quy định rõ thời gian thẩm định hồ sơ, cấp Giấy phép cũng như quá trình xử lý hồ sơ gia hạn giấy phép rút ngắn từ 05 - 30 ngày, đồng thời giảm thời gian phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép (trước đây các cơ sở bức xạ phải gửi hồ sơ đề nghị lên cơ quan quản lý Nhà nước gia hạn ít nhất 60 ngày trước khi giấy phép hết hạn thì nay thời gian được rút ngắn là 15 ngày đối với giấy phép có thời hạn 12 tháng, 6 tháng và 45 ngày đối với các giấy phép có thời hạn trên 12 tháng).

Các cơ sở có nhiều Giấy phép có thể xin gộp thành 01 giấy phép duy nhất để thuận tiện trong việc quản lý, đây là một điểm mới mang lại nhiều lợi ích cho cơ sở. Nghị định cũng quy định về việc cho phép sửa giấy phép trong một số trường hợp mà quy định cũ không cho phép sửa, như: Việc hiệu chỉnh thông tin về nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ trong trường hợp phát hiện thông tin trong giấy phép chưa chính xác; thay đổi địa điểm tiến hành công việc bức xạ đối với thiết bị phát tia X có cơ cấu tự che chắn trong phân tích thành phần và kiểm tra chất lượng sản phẩm, thiết bị soi kiểm tra an ninh.  

Nghị định quy định về trường hợp bổ sung giấy phép, trong trường hợp cơ sở bổ sung thêm nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ, công việc bức xạ mới sẽ được bổ sung giấy phép thay vì cấp giấy phép mới so với quy định cũ.

Những điểm mới trên cho thấy, quy định mới trong Nghị định số 142 sẽ tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia tiến hành công việc bức xạ, hoạt động hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử, đồng thời cũng tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động quản lý Nhà nước của cơ quan chức năng là Sở Khoa học và Công nghệ đối với việc thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Ngày 14/6/2021, thực hiện Chương trình công tác năm 2021, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 142. Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị tổ chức (Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Tòa án nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương...), cá nhân nghiên cứu và cho ý kiến bằng văn bản (bản giấy) hoặc trực tuyến (bản điện tử) đối với dự thảo Thông tư. Sau ngày 15/6/2021, căn cứ vào các ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân, Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp và tiến hành các thủ tục tiếp theo, đưa Nghị định 142 vào thực hiện có hiệu quả.

Nội dung Nghị định 142 được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Giang (mục văn bản quy phạm pháp luật) theo địa chỉ đường link: https://skhcn.hagiang.gov.vn/van-ban./.

Bản tin KH&CN Hà Giang (số 2/2021)

Tin khác

Nghiên cứu, hoàn thiện quy trình trồng, thu hoạch cây Xuyên khung theo hướng GACP (08/11/2021 18:35)

Một số phương pháp ủ rơm làm thức ăn cho trâu, bò (06/10/2021 18:46)

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây bơ đạt năng suất cao (06/10/2021 18:43)

Hiệu quả ứng dụng từ sáng kiến của người lính thợ (06/10/2021 18:40)

Hiệu quả bước đầu thực hiện cải tạo vườn tạp (Tiếp kỳ trước) (01/09/2021 15:33)

Cung cấp thực phẩm theo hướng an toàn sinh học (01/09/2021 15:21)

Nghiên cứu xác định vùng trồng và các giải pháp kỹ thuật phát triển cây bạc hà dại và nuôi ong lấy mật tại vùng Cao nguyên đá tỉnh Hà Giang (01/09/2021 14:49)

Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang (07/08/2021 15:11)

Quy trình nhân giống Keo lai (07/08/2021 15:06)

Quản lý dịch hại tổng hợp IPM, giai đoạn 2021 - 2025 (07/08/2021 15:04)

xem tiếp