Thứ năm, Ngày 27 Tháng 1 Năm 2022

Bản tin Khoa học và Công nghệ

Gửi Email In trang Lưu
Phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

08/11/2021 18:47

Trí tuệ nhân tạo (TTNT) hay trí thông minh nhân tạo (Artificial intelligence - viết tắt là AI) là một ngành thuộc lĩnh vực khoa học máy tính (Computer science). Là trí tuệ do con người lập trình tạo nên với mục tiêu giúp máy tính có thể tự động hóa các hành vi thông minh như con người. Đây là một lĩnh vực công nghệ nền tảng của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, góp phần quan trọng tạo bước phát triển đột phá về năng lực sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế tăng trưởng bền vững.

Ảnh minh họa

Trong cuộc cách mạng 4.0, TTNT được xem là một trong những công cụ cốt lõi để tạo nên sức đột phá của các sản phẩm công nghệ. Nhiều quốc gia trên thế giới đã ghi nhận xu thế phát triển tất yếu và tác động chuyển đổi to lớn của con người trong mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội.

Tại Việt Nam, ứng dụng TTNT đã, đang góp phần tạo ra những sản phẩm công nghệ mới, thúc đẩy sự phát triển của đời sống xã hội,... Trước thực tế đó, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2021 ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng TTNT đến năm 2030 với mục tiêu nghiên cứu, phát triển và ứng dụng TTNT, đưa TTNT trở thành lĩnh vực công nghệ quan trọng của Việt Nam trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đến năm 2030, Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, phát triển các giải pháp và ứng dụng TTNT trong khu vực ASEAN và trên thế giới. Đồng thời, Việt Nam là trung tâm đổi mới sáng tạo, phát triển các giải pháp và ứng dụng TTNT mạnh. Góp phần đẩy mạnh xã hội sáng tạo, chính phủ hiệu quả, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế tăng trưởng bền vững.

Trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của nông nghiệp 4.0, tỉnh Hà Giang đã quan tâm chỉ đạo, đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) - Viễn thông, triển khai ứng dụng CNTT vào hoạt động của các cơ quan nhà nước, thực hiện chính quyền điện tử một cách hiệu quả. Đặc biệt, triển khai kết nối Trục chia sẻ tích hợp dữ liệu (LGSP) của tỉnh với Hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia và với Nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu quốc gia (NGSP); triển khai Trung tâm điều hành giám sát IOC - Thành phố Hà Giang dựa trên thực tế, Hà Giang là tỉnh miền núi có điều kiện kinh tế - xã hội còn hạn chế, tuy nhiên việc có thể ứng dụng TTNT trong cuộc sống hiện tại và tương lai (lĩnh vực vận tải; lĩnh vực sản xuất; lĩnh vực y tế; lĩnh vực giáo dục; lĩnh vực truyền thông; lĩnh vực dịch vụ…) là hoàn toàn khả thi.

Thực hiện chủ trương của chính phủ về Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng TTNT đến năm 2030 và Văn bản số 505/BKHCN-CNC của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc triển khai Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng TTNT đến năm 2030, ngày 4/6/20221, UBND tỉnh Hà Giang ban hành Văn bản số 1749/ UBND-KTTH về việc Phát triển và ứng dụng TTNT phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh: Trước mắt tập trung thực hiện TTNT ở các lĩnh vực, các dự án, chương trình, nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, đảm bảo hiệu quả, phù hợp với thực tiễn của tỉnh Hà Giang, triển khai các Chương trình tuyên truyền, các giải pháp nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, doanh nghiệp và người dân về TTNT để hiểu rõ vai trò, lợi ích của TTNT; ưu tiên tuyển chọn các nhiệm vụ khoa học và công nghệ về phát triển và ứng dụng TTNT phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phù hợp với định hướng, mục tiêu của Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng TTNT đến năm 2030./.

Bản tin KH&CN Hà Giang (số 2/2021)

Tin khác

Những điểm mới trong Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử (08/11/2021 18:44)

Nghiên cứu, hoàn thiện quy trình trồng, thu hoạch cây Xuyên khung theo hướng GACP (08/11/2021 18:35)

Một số phương pháp ủ rơm làm thức ăn cho trâu, bò (06/10/2021 18:46)

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây bơ đạt năng suất cao (06/10/2021 18:43)

Hiệu quả ứng dụng từ sáng kiến của người lính thợ (06/10/2021 18:40)

Hiệu quả bước đầu thực hiện cải tạo vườn tạp (Tiếp kỳ trước) (01/09/2021 15:33)

Cung cấp thực phẩm theo hướng an toàn sinh học (01/09/2021 15:21)

Nghiên cứu xác định vùng trồng và các giải pháp kỹ thuật phát triển cây bạc hà dại và nuôi ong lấy mật tại vùng Cao nguyên đá tỉnh Hà Giang (01/09/2021 14:49)

Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang (07/08/2021 15:11)

Quy trình nhân giống Keo lai (07/08/2021 15:06)

xem tiếp