Thứ năm, Ngày 27 Tháng 1 Năm 2022

Hoạt động Khoa học công nghệ

Gửi Email In trang Lưu
Hội nghị về hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương năm 2021

09/12/2021 09:27

Chiều ngày 08/12, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội nghị trực tuyến về hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương năm 2021. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Bộ KH&CN có đồng chí Trần Văn Tùng - Thứ trưởng Bộ KH&CN, đồng chí Tạ Việt Dũng - Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ , đồng chí Trần Văn Nghĩa - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, đồng chí Chu Thúc Đạt - Vụ trưởng Vụ Phát triển KH&CN địa phương, đại diện lãnh đạo một số đơn vị liên quan thuộc Bộ KH&CN. Tại điểm cầu 63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương có các đồng chí lãnh đạo Sở cùng trên 500 đại biểu là các lãnh đạo, cán bộ viên chức lao động Trung tâm có chức năng ứng dụng, chuyển giao công nghệ; lãnh đạo và chuyên viên các phòng, đơn vị có liên quan trực thuộc Sở KH&CN. Tại điểm cầu tỉnh Hà Giang có đồng chí Vũ Văn Vương - PGĐ Sở KH&CN cùng các phòng chuyên môn, ban lãnh đạo Trung tâm TT&CGCN mới.

Đồng chí Trần Văn Tùng - Thứ trưởng Bộ KH&CN Phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị là hoạt động thường niên được Bộ KH&CN chủ trì thực hiện nhằm tăng cường năng lực và hiệu quả hoạt động của các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN, các Trung tâm thực hiện chức năng ứng dụng, chuyển giao công nghệ ở địa phương... Hội nghị đã đánh giá, tổng kết hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương năm 2021; việc triển khai các văn bản, cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ và cơ chế tự chủ của Trung tâm; chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm tăng cường năng lực chuyển giao, đổi mới công nghệ cho Trung tâm; một số kết quả ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất sản phẩm nông nghiệp; liên kết nghiên cứu chuyển giao công nghệ phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

 

Tại điểm cầu tỉnh Hà Giang có đồng chí Vũ Văn Vương - PGĐ Sở KH&CN cùng các phòng chuyên môn, ban lãnh đạo Trung tâm TT&CGCN mới.

Tại Hội nghị, các đại biểu trao đổi, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực và tháo gỡ, khó khăn vướng mắc cho các Trung tâm trong quá trình triển khai hoạt động ứng dụng, chuyển giao, đổi mới công nghệ và đổi mới sáng tạo, thực hiện cơ chế tự chủ. Trên cơ sở đó, Hội nghị đề ra định hướng xây dựng mô hình phát triển Trung tâm giai đoạn 2021-2025 để phát huy hiệu quả tự chủ, thúc đẩy đổi mới, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ quản lý nhà nước tại địa phương. 

Tin, ảnh: Duy Hùng

Tin khác

Khai mạc không gian trưng bày, quảng bá văn hóa du lịch, sản phẩm đặc trưng tỉnh Hà Giang (08/12/2021 08:19)

Khánh thành Nhà máy gạch Tuynel Tân Bắc (06/12/2021 16:11)

Khánh thành Nhà máy Dược phẩm Bông Sen Vàng (06/12/2021 14:28)

Khai trương điểm trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với khu du lịch của Hợp tác xã Thuận Hòa (06/12/2021 14:23)

Sở Khoa học và Công nghệ ứng dụng công nghệ Google Meet trong hội nghị trực tuyến (06/12/2021 11:04)

Sở Khoa học và Công nghệ trao gà giống tại xã Tả Lủng huyện Đồng Văn (27/11/2021 14:44)

Hội nghị nghiệm thu trực tuyến Dự án KH&CN cấp Trung ương: Quản lý và phát triển Chỉ dẫn địa lý “Hà Giang” cho sản phẩm Cam sành của tỉnh Hà Giang (18/11/2021 10:53)

Hội nghị nghiệm thu trực tuyến Dự án KH&CN cấp tỉnh: “Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình chế biến sản phẩm Thảo quả trên địa bàn huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang” (17/11/2021 16:16)

Hội nghị nghiệm thu trực tuyến đề tài: "Nghiên cứu, biên soạn công trình lịch sử Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang giai đoạn 1945 - 2020 " (16/11/2021 09:38)

Nghiệm thu đề tài: "Nghiên cứu, biên soạn Biên niên sự kiện lịch sử quân sự tỉnh Hà Giang giai đoạn 1975 - 2020" (12/11/2021 16:34)

xem tiếp