Thứ năm, Ngày 27 Tháng 1 Năm 2022

Hoạt động Khoa học công nghệ

Gửi Email In trang Lưu
Đại hội Hội Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Hà Giang khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026

28/12/2021 15:37

Chiều ngày 27 và sáng 28/12/2021, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) tỉnh Hà Giang đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ III (nhiệm kỳ 2021 - 2026). Tham dự Đại hội có các đồng chí: TSKH. Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam); đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Gia Long - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh; các đồng chí Phó Tổng Thư ký, lãnh đạo các Ban và Văn phòng Liên hiệp Hội Việt Nam; đồng chí Vũ Văn Vương - PGĐ Sở KH&CN tỉnh Hà Giang,…

Tiến sỹ Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam tặng Cờ lưu niệm của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam cho Đại hội.

Kết quả nhiệm kỳ 2016 - 2021, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang đã hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đề ra và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND và UBND tỉnh giao. Trong nhiệm kỳ, Hội đã chủ trì tham gia đóng góp ý kiến đối với 26 dự thảo dự án Luật; tư vấn, phản biện đối với 34 Chương trình, đề án, dự án trọng tâm, trọng điểm triển khai trên địa bàn tỉnh; tư vấn, phản biện, tham gia góp ý kiến đối với 18 dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành chính sách liên quan đến phát triển KT-XH. Tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh và các Hội thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức KH&KT trong nhân dân. Tổ chức 20 lớp tập huấn phổ biến kiến thức KH&KT cho nông dân tại các xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh; tổ chức 05 cuộc thi sáng tạo trong thanh thiếu niên, nhi đồng cấp tỉnh, 02 hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh và 03 giải thưởng Sáng tạo KH&CN Việt Nam với trên 200 đề tài, giải pháp, mô hình sáng tạo KH&CN của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh tham gia. Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai 03 đề tài, 03 dự án, 02 sáng kiến và tổ chức 08 Hội thảo khoa học cấp tỉnh, cấp bộ/ngành,… góp phần thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đưa KH&CN vào phục vụ sản xuất và đời sống.

Tại Đại hội, các đại biểu tham gia thảo luận với các ý kiến như: Nhiều đề tài, dự án chưa được ứng dụng vào thực tiễn; số lượng nghiên cứu được thương mại hóa thấp… Hoạt động tư vấn, phản biện chưa tương xứng với tiềm năng, trí tuệ của đội ngũ trí thức KH&CN của tỉnh. Chưa thu hút được trí thức, chuyên gia giỏi ở trong và ngoài tỉnh tham gia hiến kế giúp tỉnh nghiên cứu, triển khai ứng dụng đưa tiến bộ KH&CN vào phục vụ sản xuất và đời sống...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, TSKH. Phan Xuân Dũng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang trong 05 năm qua. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang phải chủ động tham mưu cho Tỉnh uỷ triển khai tốt việc thực hiện Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị; tăng cường xây dựng và phát triển củng cố tổ chức Hội theo hướng tự nguyện, thiết thực và hiệu quả. Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh phải làm tốt công tác tư vấn, phản biện và giám định KH&KT cho các Chương trình, dự án phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh; tiên phong trong phong trào thi đua lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học tuyên truyền, phổ biến khoa học kỹ thuật để người dân ứng dụng vào sản xuất và đời sống. Tiếp tục triển khai tốt các Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo trong đội ngũ trí thức và người lao động, góp phần phát triển KT-XH của tỉnh Hà Giang.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Giang, Đồng chí Hoàng Gia Long - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang trong nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng thời đề nghị Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 cần bám sát Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh, gắn với Chương trình phát triển KT-XH, an ninh - quốc phòng của địa phương để triển khai hoạt động của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh đạt hiệu quả; đổi mới và tăng cường hoạt động tư vấn, phản biện xã hội; làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ,…

Đồng chí Vũ Văn Vương - Phó Giám đốc Sở KH&CN, báo cáo tham luận tại Đại hội.

Với tinh thần trách nhiệm cao, trên tinh thần dân chủ, tập trung, thống nhất, Đại hội đã bầu 24 đồng chí vào Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Cao Hồng Kỳ, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang khóa II được Đại hội tín nhiệm bầu tái cử giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời, tại Đại hội, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Bằng khen của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam./. 

Tin, ảnh: Hoàng Hiệp

Tin khác

Hội thảo mô hình quản lý thông tin thông minh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang (21/12/2021 09:37)

Hội nghị tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc đề án Khung quỹ gen, giai đoạn 2021 - 2025: "Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen cây Tam thất hoang (Panax Stipuleanatus Tsai et Feng) trên địa bàn tỉnh Hà Giang" (17/12/2021 10:13)

Hội nghị tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ: "Bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gen lợn địa phương có chất lượng và giá trị kinh tế cao tại tỉnh Hà Giang" (16/12/2021 16:07)

Lễ tổng kết, trao giải hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 5, cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hà Giang lần thứ 15 (năm 2020-2021) (13/12/2021 16:01)

Hội nghị về hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương năm 2021 (09/12/2021 09:27)

Khai mạc không gian trưng bày, quảng bá văn hóa du lịch, sản phẩm đặc trưng tỉnh Hà Giang (08/12/2021 08:19)

Khánh thành Nhà máy gạch Tuynel Tân Bắc (06/12/2021 16:11)

Khánh thành Nhà máy Dược phẩm Bông Sen Vàng (06/12/2021 14:28)

Khai trương điểm trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với khu du lịch của Hợp tác xã Thuận Hòa (06/12/2021 14:23)

Sở Khoa học và Công nghệ ứng dụng công nghệ Google Meet trong hội nghị trực tuyến (06/12/2021 11:04)

xem tiếp