Thứ năm, Ngày 27 Tháng 1 Năm 2022

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

Gửi Email In trang Lưu
Công bố thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN - Đề tài: "Nghiên cứu phát triển chuỗi cung ứng nông sản sạch của tỉnh Hà Giang"

10/01/2022 14:47

Tin khác

Công bố thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN - Đề tài: "Phát triển nguồn lao động và giải quyết việc làm ở tỉnh Hà Giang giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030". (10/11/2021 23:48)

Công bố thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN - Đề tài: "Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sản xuất sản phẩm tỏi đen và hoa Atiso theo chuỗi giá trị tại tỉnh Hà Giang". (25/10/2021 23:27)

Công bố thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN - Đề tài: "Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất giống và phát triển các loài dược liệu trong danh mục ưu tiên của tỉnh Hà Giang". (24/09/2021 16:16)

Công bố thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN - Dự án: "Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu ngành nông lâm nghiệp tỉnh Hà Giang" (20/07/2021 16:19)

Công bố thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN - Dự án SHTT: “Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận “Hoa hồng Đồng Văn” cho sản phẩm Hoa hồng của huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang”. (10/05/2021 09:07)

Công bố thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN - Dự án SHTT: "Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận "Đậu tương Hoàng Su Phì" cho sản phẩm Đậu tương của huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang" (23/04/2021 16:28)

Công bố thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN - Dự án SHTT: "Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận "Giảo cổ lam Quản Bạ" cho sản phẩm Giảo cổ lam của huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang" (16/04/2021 14:02)

Công bố thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN - Dự án: "Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phát triển trồng Lan kim tuyến trên hốc đá trên địa bàn tỉnh Hà Giang" (01/04/2021 14:38)

Công bố thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN - Đề tài: "Giải pháp xây dựng tổng thể sản phẩm và điểm đến du lịch gắn với khai thác tối ưu các giá trị của Hà Giang trong phát triển du lịch bền vững" (26/03/2021 08:21)

Công bố thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Đề tài: "Nghiên cứu xây dựng chính sách bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống độc đáo (tiêu biểu) của các dân tộc thiểu số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang" (17/03/2021 14:03)

xem tiếp