Hội nghị tổng kết hoạt động Thông tin và Ứng dụng chuyển giao công nghệ năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

20/12/2019 11:05

Chiều ngày 19/12/2019 Trung tâm Thông tin và Chuyển giao công nghệ mới (Trung tâm) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động thông tin và ứng dụng chuyển giao công nghệ năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Văn Vương - P.Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; đại diện các phòng Quản lý Khoa học, Quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở; cùng toàn thể công chức, viên chức Trung tâm.

Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019 và tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung vào dự thảo báo cáo, chỉ ra những nguyên nhân thành công, những mặt còn tồn tại, hạn chế cũng như những khó khăn cần khắc phục. Đồng thời, Hội nghị đã thảo luận thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp cụ thể trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2020.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Hoàng Hiệp đề nghị toàn thể công chức, viên chức trong đơn vị cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, đoàn kết, nhất trí, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 đã đề ra.

Tin, ảnh: Nông Thị Nguyệt