Hội nghị thẩm định dự án: Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể "Cam vàng Hà Giang" cho sản phẩm Cam của tỉnh Hà Giang

24/03/2020 14:54

Sáng 24/3, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị thẩm định dự án: Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể "Cam vàng Hà Giang" cho sản phẩm Cam của tỉnh Hà Giang. Dự Hội nghị, có đồng chí Phạm Minh Giang - Phó giám đốc Sở KH&CN - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì hội nghị; đại diện một số sở, ban, ngành là thành viên trong Hội đồng thẩm định; cùng dự có lãnh đạo một số phòng chuyên môn của Sở KH&CN; đơn vị chủ trì thực hiện dự án là Hội Nông dân tỉnh Hà Giang, do đồng chí Trần Xuân Thủy làm chủ nhiệm dự án, cùng các thành viên trong Ban chủ nhiệm và đơn vị tư vấn là Trung tâm nghiên cứu và Phát triển hệ thống nông nghiệp.

Ban chủ nhiệm dự án sẽ thực hiện một số mục tiêu, nội dung đã đưa ra như: Xây dựng hệ thống quản lý Nhãn hiệu và chất lượng sản phẩm mang Nhãn hiệu “Cam vàng Hà Giang”; xây dựng mô hình liên kết chuỗi giá trị “Cam vàng Hà Giang”. Xây dựng nhãn hiệu tập thể “Cam vàng Hà Giang”; xây dựng hệ thống quản lý và sử dụng nhãn hiệu; quảng bá giới thiệu các sản phẩm “Cam vàng Hà Giang”.

Căn cứ vào các mục tiêu, nội dung của dự án, các thành viên Hội đồng đã thảo luận, đưa ra những đóng góp có giá trị về mặt chuyên môn, bổ sung hoàn thiện các nội dung trong thuyết minh, đảm bảo thực hiện các mục tiêu đề ra. Hội đồng khoa học nhất trí triển khai thực hiện dự án./.

Tin, ảnh: Duy Hùng