Hội nghị nghiệm thu đề tài cấp tỉnh “Nghiên cứu biên soạn và tích hợp nội dung giáo dục địa phương cho học sinh các trường Tiểu học và Trung học cơ sở tỉnh Hà Giang”

16/09/2020 15:16

Sáng ngày 16/9/2020, tại Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Hà Giang, Hội đồng khoa học cấp tỉnh tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu biên soạn và tích hợp nội dung giáo dục địa phương cho học sinh các trường Tiểu học và Trung học cơ sở tỉnh Hà Giang”. Tham dự Hội nghị có đại diện một số sở, ban, ngành là thành viên Hội đồng khoa học, đồng chí Phan Đăng Đông - Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng, chủ trì Hội nghị; tham dự hội nghị gồm một số đại biểu thuộc các trường Tiểu học và Trung học cơ sở của tỉnh; về phía đơn vị chủ trì thực hiện đề tài là Trường Cao đẳng sư phạm Hà Giang, do TS. Nguyễn Minh Nguyệt làm chủ nhiệm và các thành viên trong Ban chủ nhiệm.

Trong quá trình nghiên cứu và triển khai thực hiện, Ban chủ nhiệm đề tài đã hoàn thành các nội dung vượt mục tiêu đề ra như: Đánh giá thực trạng và xác định cơ sở khoa học, thực tiễn của vấn đề nghiên cứu; biên soạn và đề xuất các biện pháp tích hợp nội dung giáo dục địa phương cho học sinh các trường Tiểu học và Trung học cơ sở của tỉnh Hà Giang với 18 cuốn tài liệu (4 cuốn tài liệu giáo dục địa phương dành cho Tiểu học; 14 cuốn tài liệu giáo dục địa phương dành cho Trung học cơ sở).

Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đã có những đánh giá tích cực về mặt chuyên môn, đề tài hoàn thành và vượt các mục tiêu đề ra, đồng thời tham gia đóng góp các ý kiến bổ sung hoàn thiện nội dung báo cáo cho phù hợp trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học xã hội, đảm bảo tính logic, khoa học, có giá trị trong giáo dục địa phương. Hội đồng nhất trí nghiệm thu đề tài và xếp loại Xuất sắc./.

Tin, ảnh: Duy Hùng