Tập huấn "Điều tra Tiềm lực Khoa học và Công nghệ của các tổ chức Khoa học và Công nghệ năm 2019"

12/06/2019 10:36

Ngày 10 tháng 6 năm 2019 tại Hà Nội, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ (KH&CN) quốc gia đã tổ chức Lớp tập huấn "Điều tra Tiềm lực KH&CN của các tổ chức KH&CN năm 2019" nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 1335/QĐ-BKHCN ngày 27/5/2019 của Bộ KH&CN về việc Điều tra Tiềm lực KH&CN của các tổ chức KH&CN năm 2019.

Tham gia và chủ trì Lớp tập huấn có ThS. Đào Mạnh Thắng - Phó Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia và các đại biểu đại diện cho các Bộ, ngành và các Sở KH&CN khu vực phía Bắc.

Tại Lớp tập huấn, đại diện Cục Thông tin KH&CN quốc gia đã giới thiệu các nội dung về phương án điều tra, mẫu phiếu và hướng dẫn điền phiếu điều tra của cuộc điều tra nói trên. Thời gian bắt đầu tiến hành cuộc điều tra trên phạm vi toàn quốc từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

Cuộc điều tra về Tiềm lực KH&CN của các tổ chức KH&CN nhằm mục đích thu thập thông tin về nguồn nhân lực, tài chính, hạ tầng cơ sở, thông tin và các tiềm lực KH&CN khác phục vụ phân tích thông tin, quy hoạch và xây dựng chiến lược, chính sách, phục vụ quản lý điều hành hoạt động KH&CN.

Trong quá trình tập huấn, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận các vấn đề còn vướng mắc và nghe giải đáp từ phía Cục Thông tin KH&CN quốc gia trong quá trình thực hiện cuộc điều tra, đồng thời các đại biểu tham dự Lớp tập huấn cũng được nghe các chuyên gia giới thiệu về phần mềm mới phục vụ chế độ báo cáo thống kê ngành KH&CN sẽ được triển khai và áp dụng từ năm 2020 của đại phương nói riêng, cả nước nói chung.

Tin, ảnh: Diễm Khánh