Thứ tư, Ngày 20 Tháng 10 Năm 2021
Cán bộ công chức, viên chức Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Giang học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Hội thảo tư vấn, phản biện, tham gia, góp ý đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thống kê
Thực hiện Công văn số 26/ĐĐBQH-VP ngày 04/8/2021 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về việc đề nghị tư vấn phản biện, tham gia, góp ý đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thống kê. Chiều ngày 19/10, Liên hiệp ...

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm đến vấn đề gì trên Website
Tin tức được cập nhật thường xuyên
Dễ dàng tìm kiếm tin tức trong ngành
Cần thêm nội dung phong phú hơn
Chưa có nhiều nội dung hay
Vấn đề khác

Phóng sự ảnh