Thứ tư, Ngày 27 Tháng 5 Năm 2020

Bản tin Khoa học và Công nghệ

Phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Hà Giang

(05/05/2020 09:35)

Nhằm cụ thể hóa Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề Nông thôn; Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 1/10/2019 của UBND Tỉnh về hỗ trợ đầu tư phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề trên địa bàn Tỉnh và triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm huy động tổng hợp các nguồn lực để thực hiện các chính sách đối với ngành nghề nông thôn được cấp có thẩm quyền đã ban hành đạt hiệu quả cao. UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 13/2/2020 về việc Phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Hà Giang năm 2020.

Đổi mới công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức Khoa học và Công nghệ

(05/05/2020 09:33)

Trong việc phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) hiện nay, công tác tuyên truyền KH&CN giữ vai trò chủ đạo trong việc giới thiệu, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, coi phát triển KH&CN là quốc sách hàng đầu, là động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Qua các kênh truyền thông, người dân cũng như các cấp quản lý ý thức được vai trò của KH&CN có tính chất quyết định phát triển lực lượng sản xuất, nâng cao tính cạnh tranh và hiệu quả của sản phẩm, hàng hóa và của cả nền kinh tế. Không chỉ dừng lại ở việc nâng cao nhận thức, truyền thông, mặt khác còn tạo được sự đồng thuận, ủng hộ, tham gia của toàn xã hội, biến thành hành động, đẩy mạnh hơn nữa việc áp dụng KH&CN vào công tác quản lý, sản xuất và đời sống.

Đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

(05/05/2020 09:17)

Trong những năm qua, khởi nghiệp là chủ trương và định hướng được Chính phủ quan tâm và ưu tiên thực hiện trong giai đoạn hiện nay. Theo đó, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã triển khai hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tại Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2016) nhằm tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới,…

Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận “Thảo quả Hoàng Su Phì”

(12/02/2020 14:49)

Trong những năm gần đây, tỉnh Hà Giang đã tập trung đẩy mạnh phát triển trồng dược liệu gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Trồng và phát triển Thảo quả đang khẳng định hướng đi khả thi trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2

(12/02/2020 14:47)

Ngày 26/7/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2, tại Điều 3, Điều 4, Điều 25, Điều 28, Điều 29 của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN được Bộ KH&CN ban hành trước đây.

Phòng bệnh héo xanh gây hại cây trồng vụ đông

(12/02/2020 14:45)

Bệnh héo xanh (héo tươi, héo rũ, chết ẻo) do vi khuẩn có tên khoa học là Pseudomonas Solanacearum Smith gây ra, còn có tên khác là Ralstoria Solanacearum, đây là loài kí sinh đa thực, rất phổ biến ở vùng nhiệt đới. Loài vi khuẩn này có nhiều chủng và nòi; chúng tồn tại trong tự nhiên trên các cây kí chủ khác nhau, do vậy nguồn bệnh lúc nào cũng có. Là loại vi khuẩn hình gậy, 1 - 3 lông roi mọc một đầu, kích thước 0.4 - 0.8 x 0.5µm, trên môi trường khuẩn lạc có màu trắng sữa, bóng, vi khuẩn này sống thích hợp ở nhiệt độ 240C, phát triển mạnh ở nhiệt độ 30 - 350C (tối đa 270C, tối thiểu 180C), được phát hiện gây hại trên 30 loại cây trồng khác nhau, thuộc loại chuyên hoá rộng.

Phát triển sản phẩm trà Khổ qua rừng tại huyện Xín Mần

(12/02/2020 14:44)

Khổ qua rừng (hay còn gọi là quả mướp đắng rừng) là loại cây dây leo, thuộc họ bầu bí thường mọc tự nhiên ở các vùng nhiệt đới, ở Hà Giang, loại cây này mọc ở các sườn núi, được người dân hái quả, chế biến món ăn hằng ngày.

<< >>