Thứ ba, Ngày 22 Tháng 1 Năm 2020

Sở hữu trí tuệ

Phát triển tài sản trí tuệ, từ nghiên cứu đến thương mại hóa sản phẩm

(03/12/2019 14:34)

Đối với nhà khoa học, vừa phải thực hiện nhiệm vụ chính là nghiên cứu khoa học, vừa phải thực hiện các khâu trong đăng ký sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Do đó, sự hỗ trợ của các cơ quan chuyên môn trong việc đăng ký sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ là rất cần thiết.

Hội thảo “Bảo hộ sáng chế và vai trò kinh tế của nhãn hiệu”

(20/11/2019 08:27)

Trong khuôn khổ hoạt động nghiên cứu và đào tạo về quản trị tài sản trí tuệ do Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Viện KHSHTT) phối hợp thường niên với Sở Khoa học và Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh và Viện Quản trị tài sản trí tuệ Minh Đức, sáng 13/11/2019 tại Tp. Hồ Chí Minh, Viện KHSHTT tổ chức Hội thảo “Bảo hộ sáng chế và vai trò kinh tế của nhãn hiệu” nhằm trao đổi, thảo luận các khía cạnh pháp lý, kinh tế của hai loại tài sản trí tuệ (TSTT) này và khuyến nghị việc nâng cao chất lượng, vai trò của sáng chế và nhãn hiệu trong nền kinh tế.

Sửa đổi phạm vi bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Vinh” cho sản phẩm quả cam

(29/10/2019 09:24)

Ngày 16/10/2019, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Quyết định số 5004/QĐ-SHTT về việc sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00012 cho sản phẩm cam “Vinh”.

Sở hữu trí tuệ trong Cách mạng công nghiệp 4.0: Đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế

(26/10/2019 08:47)

Để tận dụng cơ hội từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, mỗi quốc gia cần xác định những tác động của nó đối với từng lĩnh vực. Trong bối cảnh đó, lĩnh vực sở hữu trí tuệ cũng không ngoại lệ cần được đặt trọng tâm ưu tiên nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Hội thảo "Phổ biến chính sách, pháp luật Sở hữu trí tuệ và tham vấn báo cáo đánh giá tác động chính sách sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ"

(09/10/2019 15:04)

Trong hai ngày 07, 08/10/2019 tại Hà Nội, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp với Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch); Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức Hội thảo "Phổ biến chính sách, pháp luật Sở hữu trí tuệ và tham vấn báo cáo đánh giá tác động chính sách sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ".

Những rủi ro về tài sản trí tuệ đối với doanh nghiệp

(30/09/2019 10:16)

Quản trị tài sản trí tuệ (TSTT) tốt sẽ làm gia tăng lợi thế cạnh tranh và mang lại cho doanh nghiệp nguồn lực mới. Tuy nhiên, muốn quản trị TSTT có hiệu quả, giảm thiểu được những rủi ro, trước tiên cần phải hiểu và nhận diện được TSTT trong doanh nghiệp.

<< >>