Thứ tư, Ngày 20 Tháng 10 Năm 2021

Sở hữu trí tuệ

Bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Soi Hà” cho sản phẩm bưởi

(30/09/2021 23:47)

Ngày 15 tháng 9 năm 2021, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Quyết định số 4031/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00109 cho bưởi Soi Hà. Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn là tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý này.

Sửa đổi quy định kỹ thuật mới về chứng nhận sản phẩm đối với thanh cốt thép

(22/09/2021 22:12)

Mới đây, Philippines đã gửi dự thảo sửa đổi các quy định kỹ thuật mới về chứng nhận sản phẩm bắt buộc đối với thanh cốt thép biến dạng, thép thanh cuộn và thép góc cạnh đều cho các nước thành viên WTO đóng góp ý kiến.

Cục Sở hữu trí tuệ tham dự Tuần lễ Sở hữu trí tuệ Singapore 2021

(27/08/2021 14:32)

Nhận lời mời của Cơ quan Sở hữu trí tuệ Singapore (IPOS), Cục trưởng Đinh Hữu Phí đã tham dự Diễn đàn Sở hữu trí tuệ toàn cầu, sự kiện khai mạc cho Tuần lễ Sở hữu trí tuệ (IP Week) Singapore 2021.

Khai giảng khóa đào tạo chuyên sâu về sở hữu trí tuệ tại Hà Nội

(25/08/2021 15:15)

Ngày 21/8/2021, khóa đào tạo chuyên sâu về sở hữu trí tuệ do Cục Sở hữu trí tuệ phối hợp với Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh tổ chức đã chính thức được khai giảng tại Hà Nội dưới hình thức trực tuyến.

Họp song phương cấp Cục trưởng với Cơ quan Sở hữu trí tuệ Philippines

(31/07/2021 16:05)

Ngày 27/7/2021, Cục Sở hữu trí tuệ đã phối hợp với Cơ quan Sở hữu trí tuệ Philippines tổ chức Cuộc họp trực tuyến cấp Cục trưởng nhằm thảo luận các hoạt động hợp tác song phương giữa hai nước trong thời gian tới.

Những đóng góp của Cục Sở hữu trí tuệ trong quan hệ hợp tác Asean về sở hữu trí tuệ

(31/07/2021 16:03)

Trong lịch sử hơn 25 năm của quan hệ hợp tác ASEAN về SHTT có sự đóng góp đáng kể của Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ. Những đóng góp này đã khẳng định vị thế và sự “hội nhập sâu” của Việt Nam trong hoạt động hợp tác quốc tế về sở hữu trí tuệ, thể hiện vai trò gắn kết và tôn trọng văn hóa của ASEAN trong việc triển khai các hoạt động hợp tác khu vực về sở hữu trí tuệ.

Chặng đường xây dựng và phát triển chính sách, pháp luật về sở hữu trí tuệ

(31/07/2021 15:26)

Xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về sở hữu trí tuệ luôn là một chặng đường đầy chông gai, thử thách khi phải luôn bảo đảm cân bằng về quyền và lợi ích của chủ sở hữu và của xã hội, giữa nhu cầu nội tại, trình độ phát triển kinh tế của đất nước và tính tương thích với xu hướng phát triển chung về sở hữu trí tuệ toàn cầu.

<< >>