Thứ hai, Ngày 30 Tháng 3 Năm 2020

Sở hữu trí tuệ

Xây dựng, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu tập thể

(28/12/2019 09:28)

Ngoài những lợi thế về chất lượng, yếu tố sản xuất, tiêu dùng mang tính văn hóa, truyền thống… thì hướng phát triển gắn với thương hiệu cộng đồng là một hướng đi phù hợp, trở thành công cụ hiệu quả trong phát triển bền vững sản xuất và thị trường, đưa nông sản Việt Nam tiến xa hơn ra thế giới.

Tọa đàm sở hữu trí tuệ - Một số vấn đề liên quan đến quy định về nhãn hiệu

(26/12/2019 08:52)

Tọa đàm được tổ với mục đích tăng cường sự kết nối giữa Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam với Cục Sở hữu trí tuệ và các tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ phối hợp với Đại học quốc gia Hà Nội tổ chức hội thảo “Bảo hộ sáng chế và vai trò kinh tế của nhãn hiệu”

(19/12/2019 08:20)

Trong khuôn khổ hoạt động nghiên cứu và đào tạo về quản trị tài sản trí tuệ, sáng ngày 13/12/2019 tại Hà Nội, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Viện KHSHTT) phối hợp với trường Đại học Khoa học tự nhiên (ĐHKHTN) và Ban Khoa học và Công nghệ (KHCN), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức Hội thảo “Bảo hộ sáng chế và vai trò kinh tế của nhãn hiệu” nhằm trao đổi, thảo luận các khía cạnh pháp lý, kinh tế của hai loại tài sản trí tuệ (TSTT) này, khuyến nghị việc nâng cao chất lượng, vai trò của sáng chế và nhãn hiệu trong nền kinh tế và nâng cao hiệu quả hoạt động khai thác thông tin sở hữu công nghiệp (SHCN) phục vụ hoạt động nghiên cứu, tạo dựng, bảo hộ, thương mại hóa và quản trị TSTT.

Phương pháp thu hồi đồng từ bã thải công nghiệp điện phân kẽm

(14/12/2019 09:05)

Bằng phương pháp chuyển hóa bột đồng trong bã thải công nghiệp điện phân kẽm thành atacamit ở điều kiện áp suất và nhiệt độ môi trường và hòa tách chúng trong dung dịch axit sulfuric, có thể thu hồi hơn 90% lượng đồng của bã thải.

Phát triển tài sản trí tuệ, từ nghiên cứu đến thương mại hóa sản phẩm

(03/12/2019 14:34)

Đối với nhà khoa học, vừa phải thực hiện nhiệm vụ chính là nghiên cứu khoa học, vừa phải thực hiện các khâu trong đăng ký sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Do đó, sự hỗ trợ của các cơ quan chuyên môn trong việc đăng ký sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ là rất cần thiết.

Hội thảo “Bảo hộ sáng chế và vai trò kinh tế của nhãn hiệu”

(20/11/2019 08:27)

Trong khuôn khổ hoạt động nghiên cứu và đào tạo về quản trị tài sản trí tuệ do Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Viện KHSHTT) phối hợp thường niên với Sở Khoa học và Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh và Viện Quản trị tài sản trí tuệ Minh Đức, sáng 13/11/2019 tại Tp. Hồ Chí Minh, Viện KHSHTT tổ chức Hội thảo “Bảo hộ sáng chế và vai trò kinh tế của nhãn hiệu” nhằm trao đổi, thảo luận các khía cạnh pháp lý, kinh tế của hai loại tài sản trí tuệ (TSTT) này và khuyến nghị việc nâng cao chất lượng, vai trò của sáng chế và nhãn hiệu trong nền kinh tế.

Sửa đổi phạm vi bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Vinh” cho sản phẩm quả cam

(29/10/2019 09:24)

Ngày 16/10/2019, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Quyết định số 5004/QĐ-SHTT về việc sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00012 cho sản phẩm cam “Vinh”.

<< >>