Thứ sáu, Ngày 25 Tháng 9 Năm 2020

Thông tin và thống kê Khoa học công nghệ

Đẩy mạnh truyền thông ứng dụng KH&CN trong nông nghiệp

(03/12/2019 14:43)

Để KH&CN trở thành động lực và ngày càng phát triển, nhất là trong lĩnh vực trọng điểm như nông nghiệp, công nghiệp, y tế… thì công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức người dân cũng như các cấp quản lý là hết sức quan trọng. Qua đó, thấy rõ vai trò của KH&CN trong sản xuất đời sống, trong việc nâng cao hiệu quả và tính cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa.

Bàn về giải pháp phát triển và kết nối các Sàn Giao dịch công nghệ

(04/07/2019 14:44)

Chiều 25/6, tại Sở KH&CN Hải Phòng, Cục Thông tin KH&CN quốc gia phối hợp với Sở KH&CN tổ chức hội thảo khoa học “Giải pháp phát triển và kết nối các sàn giao dịch công nghệ”. Phó Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia Vũ Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở KH&CN Hải Phòng Lê Thị Tố Uyên đồng chủ trì hội thảo.

Nhiều chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất nông nghiệp

(02/07/2019 14:48)

Nghị định số 98/2018/NĐ-CP quy định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp là việc thỏa thuận, tự nguyện cùng đầu tư, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của nông dân, cá nhân, hợp tác xã, doanh nghiệp (gọi chung là các bên tham gia liên kết) để nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp.

Đẩy mạnh hoạt động thông tin và thống kê khoa học và công nghệ

(21/06/2019 14:43)

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước và phối hợp công tác với các bộ, ngành và địa phương trong lĩnh vực thông tin, thống kê khoa học và công nghệ (KH&CN), từ ngày 07/6 - 14/6/2019, đoàn công tác của Cục Thông tin KH&CN quốc gia do ông Trần Đắc Hiến, Cục trưởng, dẫn đầu đã làm việc với các tổ chức thực hiện chức năng thông tin, thống kê KH&CN tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bắc Giang và Bắc Ninh.

Tập huấn "Điều tra Tiềm lực Khoa học và Công nghệ của các tổ chức Khoa học và Công nghệ năm 2019"

(12/06/2019 10:36)

Ngày 10 tháng 6 năm 2019 tại Hà Nội, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ (KH&CN) quốc gia đã tổ chức Lớp tập huấn "Điều tra Tiềm lực KH&CN của các tổ chức KH&CN năm 2019" nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 1335/QĐ-BKHCN ngày 27/5/2019 của Bộ KH&CN về việc Điều tra Tiềm lực KH&CN của các tổ chức KH&CN năm 2019.

Doanh nghiệp công nghệ cao: Chưa tận dụng các chính sách ưu đãi

(12/06/2019 09:24)

Cơ chế, chính sách hỗ trợ từ trung ương đến địa phương cho các doanh nghiệp công nghệ cao thì có nhiều nhưng phần lớn các doanh nghiệp chưa tận dụng được.

Lãnh đạo Cục Thông tin KH&CN quốc gia làm việc với một số bộ, ngành và địa phương về việc phối hợp triển khai hoạt động thông tin, thống kê KH&CN

(04/06/2019 15:34)

Nhằm đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về thông tin, thống kê khoa học và công nghệ (KH&CN), tổ chức thực hiện các quy định pháp luật và tăng cường phối hợp công tác trong lĩnh vực thông tin, thống kê KH&CN với các bộ, ngành và địa phương, từ ngày 20-30/5/2019, Cục Thông tin KH&CN quốc gia đã tổ chức các đoàn công tác do ông Vũ Anh Tuấn, Phó Cục trưởng dẫn đầu đến làm việc với các tổ chức thực hiện chức năng thông tin, thống kê KH&CN tại Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng.

<< >>