Thứ năm, Ngày 21 Tháng 10 Năm 2021

Thông tin và thống kê Khoa học công nghệ

Tạo động lực thúc đẩy KHCN để đất nước phát triển đột phá

(28/05/2021 15:31)

Tại buổi làm việc sáng 27/5 với Bộ Khoa học và Công nghệ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh vai trò dẫn dắt của khoa học và công nghệ; phải thiết kế cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo để hàng trăm nghìn doanh nghiệp, cả xã hội vào cuộc, đưa khoa học và công nghệ là động lực thực sự

Thúc đẩy khai thác thông tin và sử dụng dịch vụ sở hữu công nghiệp

(14/04/2021 16:13)

Trong 2 ngày (10 – 11/4/2021), tại Hà Nội, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Viện KHSHTT) đã tổ chức Hội nghị tập huấn “Thúc đẩy khai thác thông tin và sử dụng dịch vụ sở hữu công nghiệp”.

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương

(10/04/2021 16:03)

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) toàn quốc năm 2021, ngày 9/4, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt đề ra các nhiệm vụ mà ngành KH&CN cần triển khai mạnh mẽ, quyết liệt trong thời gian tới như: Sắp xếp tổ chức bộ máy của các sở KH&CN, tổ chức các nhiệm vụ KH,CN và đổi mới sáng tạo ở các địa phương, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến việc xây dựng cơ chế chính sách vượt trội, đột phá để KH,CN và Đổi mới sáng tạo phát triển mạnh mẽ, đóng góp thiết thực vào kinh tế - xã hội.

Đổi mới cơ chế giám sát việc thực thi công vụ của cơ quan hành chính nhà nước

(26/03/2021 16:36)

Đây là tên của Đề tài mang mã số KX.01.33/16-20 thuộc Chương trình “Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội” vừa được Hội đồng nghiệm thu ngày 22/3/2021 tại Hà Nội.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và thúc đẩy khai thác thông tin sở hữu công nghiệp

(19/02/2021 09:43)

Công tác thông tin sở hữu công nghiệp được bảo đảm thông qua việc quản lý, phát triển và bảo đảm nguồn thông tin phục vụ cho hoạt động chuyên môn của Cục Sở hữu trí tuệ và đáp ứng nhu cầu tra cứu của công chúng.

Đẩy mạnh truyền thông ứng dụng KH&CN trong nông nghiệp

(03/12/2019 14:43)

Để KH&CN trở thành động lực và ngày càng phát triển, nhất là trong lĩnh vực trọng điểm như nông nghiệp, công nghiệp, y tế… thì công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức người dân cũng như các cấp quản lý là hết sức quan trọng. Qua đó, thấy rõ vai trò của KH&CN trong sản xuất đời sống, trong việc nâng cao hiệu quả và tính cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa.

Bàn về giải pháp phát triển và kết nối các Sàn Giao dịch công nghệ

(04/07/2019 14:44)

Chiều 25/6, tại Sở KH&CN Hải Phòng, Cục Thông tin KH&CN quốc gia phối hợp với Sở KH&CN tổ chức hội thảo khoa học “Giải pháp phát triển và kết nối các sàn giao dịch công nghệ”. Phó Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia Vũ Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở KH&CN Hải Phòng Lê Thị Tố Uyên đồng chủ trì hội thảo.

<< >>