Thứ hai, Ngày 30 Tháng 3 Năm 2020

Lịch sử hình thành

Khoa học công nghệ Hà Giang một chặng đường phát triển

(20/08/2015 10:46)

Cùng với chặng đường 55 phát triển của ngành khoa học và công nghệ Việt Nam, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Giang tiền thân là Ban Kỹ thuật tỉnh Hà Giang đã trải qua 55 năm hoạt động và trưởng thành.

<< >>