Thứ năm, Ngày 27 Tháng 2 Năm 2020

Bản tin Khoa học và Công nghệ

Hoạt động quản lý thiết bị điện, điện tử trên địa bàn tỉnh Hà Giang

(12/12/2019 14:21)

Thiết bị điện, điện tử là mặt hàng thiết yếu trong nhu cầu cuộc sống thường ngày của chúng ta, nhưng bản thân chúng chứa đựng nhiều yếu tố dễ gây mất an toàn cho người sử dụng. Vì vậy, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN; sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn thiết bị điện, điện tử và QCVN 9:2012/BKHCN quy định về quản lý nhà nước, yêu cầu an toàn cũng như yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị điện, điện tử có khả năng gây mất an toàn nhằm bảo vệ sức khỏe con người và bảo vệ môi trường. Doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thiết bị điện, điện tử thuộc đối tượng điều chỉnh tại các văn bản quy phạm pháp luật này, không những thể hiện ý thức tuân thủ pháp luật mà còn nâng cao tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm đối với chất lượng sản phẩm, hàng hóa do mình sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh cũng như tạo lòng tin và uy tín đối với doanh nghiệp của mình.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang theo hướng bền vững

(12/12/2019 14:16)

Khoa học và Công nghệ (KH&CN) là quốc sách hàng đầu - Quan điểm này đã được khẳng định xuyên suốt trong nhiều văn kiện của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thực tế thời gian qua, KH&CN đã có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế, xã hội nước nhà. Xác định được mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng của KH&CN, trong thời gian qua việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất và đời sống tỉnh Hà Giang đã được cụ thể hóa vào cuộc sống, thể hiện tại Nghị quyết Đại hội XV, nhiệm kỳ 2010 - 2015 và Nghị quyết Đại hội XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ tỉnh Hà Giang.

Công nghệ EdTech - Công nghệ giáo dục hiện đại

(12/12/2019 14:15)

Giáo dục được coi là nền tảng mang lại sự thịnh vượng cho nền kinh tế, xã hội và tài chính, đồng thời giáo dục cũng được coi là một lĩnh vực thường xuyên được đổi mới nhờ công nghệ. Trong tương lai, thế giới sẽ có thêm khoảng 1 tỷ học sinh, do dân số tăng (đặc biệt là ở các nền kinh tế mới nổi) làm tăng mật độ tham gia vào giáo dục, kéo dài thời gian học ở trường hơn và thúc đẩy nhu cầu tái đào tạo kỹ năng do sự chuyển dịch của thị trường lao động. Một số yếu tố chủ chốt để phát triển giáo dục là công nghệ EdTech sẽ góp phần thúc đẩy phát triển lĩnh vực này.

Bảo tồn và phát triển nuôi cá Mỵ - hướng đến phát triển kinh tế hộ gia đình

(12/12/2019 14:11)

Cá Mỵ có tên khoa học là Golden Sinilabeo Graffeuilli, thuộc họ cá Chép, là loài cá đặc hữu của sông suối các tỉnh phía Bắc Việt Nam, có chất lượng thịt thơm ngon và có giá trị kinh tế cao. Cá Mỵ cũng là một trong những loài cá quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng cao và cần được bảo vệ đã được đưa vào Sách Đỏ Việt Nam (Phần Động vật - Trang 31, 1992, 2000) với mức độ đe dọa bậc V và danh sách các loài cần bảo vệ của ngành Thủy sản từ năm 1996, nhưng cho tới nay vẫn chưa có quy chế bảo vệ và khai thác hợp lý loài cá này.

Bảo hộ và quản lý quyền Sở Hữu trí tuệ đối với đặc sản của địa phương

(12/12/2019 14:07)

Hà Giang là một tỉnh miền núi phía Bắc với địa hình phong phú, núi non trùng điệp. Nơi đây nổi tiếng với những sắc hoa vàng của bông cải; sắc trắng của hoa mận, hoa lê; sắc hồng của đào, của tam giác mạch và hơn hết là tình người nồng ấm.Với nhiều sản phẩm đặc trưng đã được chọn lọc, được giữ gìn trải qua nhiều thế hệ, do đó, chúng ta cần phải bảo tồn và phát triển các sản phẩm cho các thế hệ mai sau. Một trong những biện pháp duy trì và bảo vệ hiệu quả nhất loại tài sản này đó là tiến hành đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) và triển khai các biện pháp quản lý, phát triển giá trị quyền SHTT được bảo hộ.

Ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong các Doanh nghiệp tỉnh Hà Giang

(12/09/2019 16:00)

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra, yêu cầu về phát triển kinh tế tư nhân đang ngày càng trở nên cấp thiết và một loạt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đã được ban hành bao gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3 tháng 6 năm 2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; dự thảo Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó có các quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ ngày 16 tháng 5 năm 2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Quyết định số 844/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 18 tháng 5 năm 2016 phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận thông tin khoa học công nghệ

(12/09/2019 15:58)

Trong những năm gần đây, cùng với các địa phương khác trong cả nước, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) tại Hà Giang cũng được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Tuy nhiên, do điều kiện địa lý và nhận thức ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), việc ứng dụng CNTT còn hạn chế. Do đó, ngày 12/4/2019 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 414/QĐ-TTg, phê duyệt “Đề án Tăng cường ứng dụng CNTT hỗ trợ vùng đồng bào DTTS phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS Việt Nam giai đoạn 2019 - 2025” trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS trên địa bàn Tỉnh nhằm nâng cao chất lượng, phát triển hệ thống ứng dụng CNTT góp phần thu hẹp khoảng cách giữa các vùng DTTS với các địa bàn trong cả nước và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội,…

<< >>