Thứ tư, Ngày 20 Tháng 2 Năm 2020

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Duy trì kiểm tra đột xuất để đảm bảo chất lượng xăng dầu

(02/12/2019 15:06)

Ông Trần Quốc Tuấn cho rằng, trong quá trình thực hiện các điều chỉnh về mặt chính sách, các lực lượng chức năng cần phải tiếp tục duy trì thường xuyên hoạt động kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất để đảm bảo chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường.

Đánh giá chất lượng môi trường theo tiêu chuẩn ISO mới

(21/11/2019 15:07)

Tiêu chuẩn ISO vừa ban hành quy định mới giúp các tổ chức, doanh nghiệp chú ý hơn đến chất lượng môi trường khi thực hiện các chiến lược phát triển bền vững.

Đẩy mạnh hợp tác với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tiêu chuẩn đo lường chất lượng

(21/11/2019 15:03)

Ngày 19/11, Buổi thảo luận kế hoạch công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2020 giữa Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN và PTNT) đã được tổ chức.

Truy xuất nguồn gốc xuất xứ hàng hóa: Những thách thức cần phải tháo gỡ

(21/11/2019 15:00)

Truy xuất nguồn gốc đã được thực hiện với nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên, hoạt động này còn mang tính khép kín, chưa thống nhất do tem truy xuất chưa thống nhất về nội dung, hình thức…

Vai trò của hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trong phát triển kinh tế – xã hội

(21/11/2019 14:58)

Cùng với sở hữu trí tuệ, hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong giai đoạn này đã đóng góp tích cực cho quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

Việt Nam – Phần Lan: Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc Blockchain

(01/11/2019 09:11)

Ngày 31/10 đã diễn ra Lễ ký kết biên bản ghi nhớ với nội dung tập trung vào hệ thống truy xuất nguồn gốc và các giải pháp công nghệ truy xuất nguồn gốc có thể áp dụng với các doanh nghiệp tại Việt Nam.

Chuyên gia chỉ ra rào cản lớn nhất trong phát triển nông nghiệp hữu cơ

(27/10/2019 10:54)

Nền nông nghiệp Việt Nam được phát triển chủ yếu dựa vào khoảng 10 triệu hộ nông dân cá thể với trên 76 triệu thửa và mảnh ruộng nhỏ lẻ, phân tán.

<< >>