Thứ năm, Ngày 27 Tháng 2 Năm 2020

Thông tin và thống kê Khoa học công nghệ

Những kỳ vọng với Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp KH&CN

(01/03/2019 09:28)

Các doanh nghiệp tới đây sẽ dễ đăng ký để trở thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN), đồng thời có thêm cơ hội tiếp nhận các chính sách ưu đãi của Nhà nước do Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp KH&CN có hiệu lực từ ngày 20/3/2019, thay thế cho Nghị định 80/2007/NĐ-CP.

Thông tin mới về chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở một số nước

(22/01/2019 15:28)

Bộ Kinh tế Đài Loan (Trung Quốc) đã lựa chọn, bằng cách đấu thầu, 9 công ty Đài Loan và nước ngoài để thực hiện 14 dự án điện gió ngoài khơi với tổng công suất 5,5 GW. Nằm ngoài khơi bờ biển phía tây Đài Loan, các dự án này sẽ đi vào hoạt động trong vòng 7 năm tới và dự kiến sẽ tạo ra tạo ra 20.000 việc làm và giảm lượng khí thải carbon gần 10,5 triệu tấn/năm. Năm 2017, 46,8% sản lượng điện ở Đài Loan đến từ điện than, 34,7% từ khí tự nhiên, 8,3% từ điện hạt nhân và 4,5% từ các nguồn tái tạo. Đến năm 2025, Đài Loan muốn tăng tỷ trọng khí tự nhiên cũng như các nguồn tái tạo để đạt được tương ứng 50% và 20%, đồng thời giảm tỷ trọng điện than xuống còn 30%.

Cơ chế tài chính: Nút thắt của mô hình quỹ

(25/12/2018 08:55)

Nếu không có một cơ chế tài chính hợp lý, sẽ rất khó để các quỹ và dự án mang tính thí điểm về chính sách đầu tư cho đổi mới sáng tạo và thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ do Bộ KH&CN quản lý đạt được mục tiêu đề ra.

Nghiên cứu ứng dụng mạng nơron nhân tạo (Artificial Neural Network - Ann) trong tính toán lựa chọn phương án bảo vệ tài nguyên nước mặt; thử nghiệm cho lưu vực sông cầu

(20/11/2018 09:59)

Thực tế cho thấy kinh tế càng phát triển thì lượng chất thải xả ra môi trường ngày càng lớn. Các chất thải này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng tài nguyên nước ở khu vực xả thải, và tác động xấu đến các hoạt động dân sinh - kinh tế như cấp nước cho sinh hoạt, công nghiệp, tưới tiêu, du lịch ở hạ du. Do đó công tác quản lý chất lượng nước đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát ô nhiễm nước và bảo vệ tài nguyên nước trong lưu vực. Hiện nay, các giải pháp bảo vệ môi trường trong đó có tài nguyên nước đang sử dụng các phương pháp như: tính toán chỉ số chất lượng nước (Quyết định số 879/QĐ-TCMT), phương pháp đánh giá nhanh (Rapid Assessment) của Tổ chức Y tế Thế giới, phương pháp mô hình toán (QUAL2E, QUAL2K, MIKE11,…) và đánh giá khả năng tiếp nhận chất thải của nguồn nước (Thông tư 02/2009/TT-BTNMT)…

Chính phủ phê duyệt đề án Phát triển nguồn tin KH&CN

(04/10/2018 10:29)

Ngày 1/10 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn tin KH&CN phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

<< >>