Danh sách Thông báo

STT Tiêu đề Ngày đăng Chi tiết
1 Thông báo Số: 208 /SKHCN-TB ngày 11 tháng 3 năm 2021 đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2022 14/07/2022
2 Thông báo số: 40/QĐ-BTCCT của Liên Hiệp Hội ngày 17/11/2020 Quyết định ban hành thể lệ cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hà Giang lần thứ 15 (2020-2021) 14/07/2022
3 Thông báo số: 72/KH-LHH của Liên Hiệp Hội ngày 18/11/2021 kế hoạch triển khai Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hà Giang lần thứ 15 (2020-2021 14/07/2022
4 Kế hoạch số 609-KH/TU ngày 05 tháng 10 năm 2020 của Tỉnh Ủy Hà Giang về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn tỉnh Hà Giang 14/07/2022
5 Công văn Số: 668/SKHCN-QLCNg của Sở KH&CN ngày 20/7/2020 V/v hướng dẫn quy trình xét duyệt, công nhận sáng kiến công nhận sáng kiến cấp cơ sở 14/07/2022
6 Thông báo Số: 495/TB-SKHCN ngày 01/6/2020 của Sở KH&CN kết luận họp Ban Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ngày 01/6/2020 14/07/2022
7 Báo cáo số 88/BC-BCĐ ngày 13/4/2020 tình hình thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTg trên địa bàn tỉnh Hà Giang từ 31/3 đến 12/4/82020 14/07/2022
8 Số: 320/STTTT-TTBCXB ngày 06 tháng 05 năm 2020 V/v tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CQ ngày 09/4/2020 của Chính phủ 14/07/2022
9 Công văn số 523/SYT-VP V/v triển khai chỉ thị số 16/CT-TTg của thủ tướng Chính phủ về bố chí cán bộ, công chức, viện chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà để phòng, chống dịch COVID-19 14/07/2022
10 Thông báo số 6059/TB-SHT ngày 11/07/2022 kế hoạch tổ chức kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2022 27/10/2022
11 Thông báo quyết định số 1121/QĐ-UBND tỉnh Hà Giang ngày 14/7/2022 quyết định về việc Công bố Danh mục TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của Ngành KHoa học và Công nghệ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang 27/10/2022
12 Thông báo số 217/TB-SKHCN của Sở KH&CN Hà Giang ngày 16/03/2022 thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023 27/10/2022
13 Công văn Số: 2321/STC-GCS của Sở Tài chính ngày 30 tháng 11 năm 2022 V/v triển khai đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công 08/12/2022
14 Thông báo số: 50/QĐ-UBND ngày 11/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang QĐ Về việc công nhận kết quả 07 đề tài khoa học và công nghệ đã được Hội đồng khoa học tỉnh nghiệm thu 12/01/2023
15 QĐ Số: 44/QĐ-BTCHT ngày 1/12/2021 của BTC hội thi sáng tạo kỹ thuật V/v ban hành thể lệ cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ 6 (2022-2023) 24/02/2023
Lịch công tác sokhcnhagiang mail dacsanhagiang sti.vista.gov thuvienkhoahochg video photo

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 2

Hôm nay: 379

Tháng này: 8105

Tổng lượt truy cập: 130132