Tìm kiếm

Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý

STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Ngày hiệu lực Tải về
1 2509/QĐ-TĐC Ban hành Văn bản Ký thuật Đo lường Việt Nam 29/12/2020 29/01/2021
2 2284/QĐ-BKHCN Công bố Bảng mã HS đối với phương tiện đo nhóm 2 phải phê duyệt mẫu đối tượng kiểm tra nhà nước về đo lường khi nhập khẩu 15/08/2018 15/08/2018
3 2177/TĐC-ĐL Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN 16/12/2013 16/12/2013
4 1968/TĐC-ĐL Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư số 24/2013/TT-BKHCN 21/11/2013 21/11/2013
5 1694/TĐC-ĐL Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN 09/09/2014 09/09/2014
6 1402/TĐC-HCHQ Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN 31/07/2014 31/07/2014
7 1361/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2020 08/08/2013 08/08/2013
8 1216/TĐC-ĐL Thực hiện quy định tại Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN 07/05/2019 07/05/2019
9 1011/TĐC-ĐL Thay thế Công văn số 1693/TĐC-ĐL ngày 08/9/2014 về việc hướng dẫn một số nội dung của Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN 09/05/2017 09/05/2017
10 816/QĐ-TĐC Ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam 29/04/2021 29/04/2021
11 701/QĐ-TĐC Ban hành Văn bản ký thuật Đo lường Việt Nam 12/05/2017 12/05/2017
12 685/TĐC-ĐL Tăng cường quản lý đo lường đối với taximet 20/06/2007 20/06/2007
13 562/TĐC-HCHQ Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN về quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu 06/04/2014 06/04/2014
14 312/TĐC-ĐL Hướng dẫn triển khai Nghị định số 105/2016/NĐ-CP 20/02/2016 20/02/2016
15 156/TĐC-ĐL Bổ sung hướng dẫn theo Công văn số 1968/TĐC-ĐL 30/01/2015 30/01/2015
16 154/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành 09/11/2018 09/11/2018
17 105/2016/NĐ-CP Quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường 01/07/2016 01/07/2016
18 86/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đo lường 19/10/2012 19/10/2012
19 28/2013/TT-BKHCN Quy định kiểm tra nhà nước về đo lường 17/12/2013 17/12/2013
20 24/2013/TT-BKHCN Quy định về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường 30/09/2013 30/09/2013
21 23/2013/TT-BKHCN Quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 26/09/2013 15/11/2013
22 22/2013/TT-BKHCN Quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường 26/09/2013 26/09/2013
23 21/2014/TT-BKHCN Quy định về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn 15/07/2014 30/08/2014
24 15/2015/TT-BKHCN Quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu 25/08/2015 25/08/2015
25 14/2013/TT-BKHCN Quy định về đo lường đối với chuẩn quốc gia 12/07/2013 30/08/2013
26 11/2018/TT-BKHCN Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục 06/08/2018 15/09/2018
27 09/2017-TT-BKHCN Quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ 27/06/2017 15/08/2017
28 08/2018/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 6 Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu 15/06/2018 01/07/2018
29 07/2019/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung một số điều cả Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 26/07/2019 01/01/2020
30 04/2011/QH13 Luật Đo lường 11/11/2011 01/07/2012
Lịch công tác sokhcnhagiang mail dacsanhagiang sti.vista.gov thuvienkhoahochg video photo

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 7

Hôm nay: 136

Tháng này: 136

Tổng lượt truy cập: 23789