Ngày đăng: 10/12/2022 / Lượt xem: 48
Xem với cỡ chữ

Chú trọng công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng chuyên môn ở Sở KH&CN

Sở Khoa học và công nghệ (KH&CN) hiện có 4 phòng, 2 đơn vị trực thuộc với 56 công chức, viên chức. Với mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, Sở luôn chú trọng tăng cường chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) tại cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm. Coi kết quả thực hiện CCHC của các phòng, đơn vị là cơ sở để đánh giá chất lượng công chức, viên chức hàng năm.

Đồng chí Phan Đăng Đông, Giám đốc Sở KH&CN


Với sự quyết liệt trong công tác CCHC, hàng năm, Sở KH&CN đều xây dựng kế hoạch CCHC cụ thể. Như năm 2022, Sở xác định đầy đủ các nhiệm vụ CCHC và định rõ trách nhiệm triển khai của từng phòng, đơn vị trực thuộc. Việc giao ban công tác CCHC được thực hiện định kỳ hàng tháng và được kết hợp với hội nghị giao ban công tác chuyên môn của Sở gắn với việc kiểm tra công tác CCHC tại các đơn vị trực thuộc. Trên tinh thần đó, năm 2022, Sở đã thực hiện rà soát 53 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, qua đó cho thấy, không có thủ tục hành chính nào có thành phần hồ sơ rườm rà, phức tạp, chồng chéo; 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN được thực hiện tai Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. Công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho các tổ chức, cá nhân thuộc các lĩnh vực KH&CN; an toàn bức xạ, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được thực hiện đúng quy trình, không có hồ sơ quá hạn.

Cùng với đó, công tác cải cách tổ chức bộ máy được sát sao thực hiện. Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở KH&CN; quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng.  Đến nay, đã kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của Sở giảm từ 7 phòng xuống còn 4 phòng; Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng giảm từ 4 phòng xuống còn 2 phòng. Số lượng biên chế sử dụng của Sở KH&CN không vượt quá chỉ tiêu biên chế được UBND tỉnh giao. Tổ chức bộ máy được sắp xếp tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng được tiêu chuẩn, chức danh vị trí việc làm, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Năm 2022, Sở KH&CN chủ trì, thẩm định nhiều dự án phát triển các sản phẩm đặc trưng của các địa phương.
Sở KH&CN chủ trì, thẩm định nhiều dự án phát triển các sản phẩm đặc trưng của các địa phương.

Một trong những nhiệm vụ CCHC được quan tâm trong năm qua, đó là Sở KH&CN đã tham mưu UBND tỉnh nhiều văn bản quản lí Nhà nước, trong đó có nhiều nội dung mang tính đột phá cho phát triển KH&CN, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, thúc đẩy ứng dụng chuyển giao tiến bộ KH&CN vào sản xuất đời sống. Trong đó, tham mưu ban hành 2 kế hoạch liên quan đến việc đổi mới, sáng tạo. Các chương trình, kế hoạch cụ thể hóa và tạo hành lang pháp lý thuận lợi nhằm thúc đẩy hoạt động KHCN và đổi mới sáng tạo, đóng góp thiết thực vào phát triển KT - XH thời gian tới. Cùng với đó, các nhiệm vụ phân cấp trong hoạt động quản lí Nhà nước về KH&CN được triển khai nghiêm túc, trong đó năm 2022, công tác quản lý khoa học là 50 đề tài, dự án.

Trong sự phát triển của công nghệ thông tin, Sở KH&CN đã quan tâm đầu tư, từng bước xây dựng hạ tầng thông tin của cơ quan hiện đại, chuẩn hóa, đồng bộ nhằm kết nối với các hệ thống thông tin của tỉnh, tạo nền tảng phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Hiện nay, các hệ thống quản lý văn bản và điều hành; hệ thống thư điện tử; hệ thống dịch vụ công trực tuyến; hệ thống họp trực tuyến; trang thông tin điện tử; ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong việc ban hành văn bản điện tử, ký duyệt hồ sơ của Sở được phát huy tốt...  

Có thể khẳng định, công tác CCHC của Sở KH&CN trong thời gian qua đã được triển khai thực hiện đồng bộ trên tất cả các nội dung, như cải cách  thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Sở đã chỉ đạo cho các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nhằm phục vụ tốt cho công tác quản lý; Bộ thủ tục hành chính của Sở đã được công khai minh bạch và được thường xuyên rà soát theo quy định.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC, thời gian tới, Sở KH&CN sẽ tiếp tục cụ thể hóa việc triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, BTV Tỉnh ủy, và đề án, kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021-2025 của UBND tỉnh; Kế hoạch CCHC tỉnh Hà Giang năm 2023. Đồng thời, nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, góp phần phát triển KT-XH theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nguồn tin: http://www.baohagiang.vn/

Lịch công tác sokhcnhagiang mail dacsanhagiang sti.vista.gov thuvienkhoahochg video photo

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 2

Hôm nay: 230

Tháng này: 1186

Tổng lượt truy cập: 34848