Ngày đăng: 06/09/2023 / Lượt xem: 11
Xem với cỡ chữ

Công tác cải cách hành chính Nhà nước Sở Khoa học và Công nghệ 9 tháng đầu năm, Phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023

Trong 9 tháng đầu năm 2023, Sở Khoa học và công nghệ (KH&CN) đã tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) tại cơ quan và đơn vị trực thuộc, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt. Kết quả thực hiện CCHC của các phòng, đơn vị là cơ sở để đánh giá chất lượng CCVC cuối năm.

Trung tâm Thông tin và Chuyển giao công mới giải quyết TTHC trên môi trường điện tử thông qua dịch vụ công trực tuyến - mức độ 4 tại https://motcua.hagiang.gov.vn/


Sở đã chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc chủ động rà soát các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; Chỉ đạo nâng cao trách nhiệm từng cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; xây dựng các Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC... Thực hiện tốt công tác cải cách thể chế; công tác cải cách TTHC; công tác cải cách tổ chức bộ máy; công tác cải cách chế độ công vụ; công tác cải cách tài chính công; Công tác xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số và áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO tại các cơ quan...

Nhìn chung, công tác CCHC của Sở KH&CN 9 tháng đầu năm đã được triển khai thực hiện đồng bộ trên tất cả các nội dung và đạt được kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong việc đăng tải các Quyết định công bố TTHC của Bộ chủ quản chậm, tỷ lệ hồ sơ nhận, trả kết quả qua dịch vụ công trực tuyến còn rất thấp do thói quen nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Trung tâm HCC của người dân, tổ chức và doanh nghiệp, chưa thực hiện tốt việc nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và 4 trên môi trường điện tử...

Sở đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm, trong đó đặc biệt nhấn mạnh việc tăng cường công tác tuyên truyền về CCHC; Đổi mới, nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành thực hiện quyết liệt nhiệm vụ CCHC; Đẩy mạnh cải cách TTHC; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; Tiếp tục thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức..../.

Nguồn tin: Diễm Khánh

Bài viết cùng chuyên mục
Lịch công tác sokhcnhagiang mail dacsanhagiang sti.vista.gov thuvienkhoahochg video photo

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 8

Hôm nay: 88

Tháng này: 9023

Tổng lượt truy cập: 103012