Ngày đăng: 26/01/2024 / Lượt xem: 84
Xem với cỡ chữ

Kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế qua kết quả đánh giá, xếp loại Chỉ số cách hành chính năm 2023

Căn cứ Văn bản số 484/BC-UBND ngày 26/12/2023 của UBND tỉnh về việc báo cáo kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố; Quyết định số 2554/QĐ-UBND ngày 26/12/2023 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch CCHC tỉnh Hà Giang năm 2024.


Ngày 28/12/2023, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ban hành Kế hoạch số 1453/KH-SKHCN về việc khắc phục tồn tại, hạn chế qua kết quả đánh giá, xếp loại Chỉ số CCHC năm 2023, với mục đích, yêu cầu nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được về công tác CCHC trong năm 2023, đồng thời, nghiêm túc triển khai các nội dung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC năm 2023 của Sở KH&CN hướng đến mục tiêu nâng cao chỉ số CCHC trong Bảng xếp hạng so với năm 2023; tổ chức triển khai khắc phục các tiêu chí chưa đạt qua kết quả đánh giá, xếp loại Chỉ số CCHC năm 2023 nhằm nâng cao Chỉ số CCHC trong năm 2024.

Nội dung Kế hoạch cần khắc phục tồn tại, hạn chế cụ thể như sau:

Công tác chỉ đạo điều hành: Thực hiện chế độ báo cáo chuyên đề theo Kế hoạch số 224/KH-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh đúng quy định; tổ chức triển khai đạt 100% các nội dung kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế trong hoạt động CCHC năm 2023; có giải pháp, sáng kiến trong công tác CCHC nâng cao chất lượng hiệu quả trong hoạt động của cơ quan.

Cải cách thể chế: Tổ chức thực hiện đầy đủ các hoạt động về theo dõi thi hành pháp luật.

Cải cách thủ tục hành chính (TTHC): Tổ chức thực hiện rà soát, đánh giá TTHC và xử lý các vấn đề phát hiện qua rà soát theo quy định tại Chương V, Thông tư số 02/2017/TT-VPCP; rà soát và trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố TTHC và danh mục TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành theo quy định; xây dựng Quy trình nội bộ kịp thời theo quy định; thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: Thực hiện tốt quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo cấp phòng và tương đương thuộc Sở; thực hiện các quy định về quản lý biên chế (tinh giản biên chế).

Cải cách chế độ công vụ: Thực hiện quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo cấp phòng và tương đương; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng; thực hiện đào tạo bồi dưỡng đạt chỉ tiêu theo Kế hoạch; cập nhật đầy đủ trường thông tin CCVC thuộc thẩm quyền vào phần mềm CCVC và đồng bộ lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về CBCCVC; thực hiện rà soát chuyển xếp ngạch công chức/hạng chức danh nghề nghiệp viên chức theo đúng quy định và phù hợp với vị trí việc làm.

Cải cách cơ chế quản lý tài chính công: Thực hiện đầy đủ các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách.

Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số: Ban hành quy định chuyên ngành nhằm tăng cường chuyển đổi số trong kỳ đánh giá.

Để khắc phục những nội dung trên, Giám đốc Sở KH&CN yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc tổ chức quán triệt, triển khai đến CCVC, thực hiện tốt các nội dung theo Kế hoạch, đồng thời giao Văn phòng Sở chủ trì, tham mưu Ban giám đốc kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị trực thuộc trong triển khai thực hiện Kế hoạch và định kỳ báo cáo theo quy định./.

Nguồn tin: Nguyễn Được

Bài viết cùng chuyên mục
Lịch công tác sokhcnhagiang mail dacsanhagiang sti.vista.gov thuvienkhoahochg video photo

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 2

Hôm nay: 388

Tháng này: 8114

Tổng lượt truy cập: 130141