Ngày đăng: 01/02/2024 / Lượt xem: 112
Xem với cỡ chữ

Sở Khoa học và Công nghệ tăng cường công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024

Căn cứ Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 08/01/2024 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Ngày 11/01/2024, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ban hành Kế hoạch số: 37/KH-SKHCN, Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2024 với những nội dung cụ thể như sau:


Tuyên truyền, phổ biến về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tuyên truyền nội dung, tình hình triển khai, kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về CCHC; tuyên truyền về kỷ luật, kỷ cương hành chính. Các quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, đạo đức của CCVC trong thực thi công vụ, gắn với kỷ luật, kỷ cương, nhất là trong giải quyết các công việc liên quan đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp, tác phong, thái độ phục vụ nhân dân của CCVC; tuyên truyền kết quả chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2023 của Sở KH&CN; phổ biến kịp thời nội dung các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN; cập nhật các TTHC công bố mới, được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ lên Trang Thông tin điện tử của Sở KH&CN;… Hình thức tuyên truyền thông qua các hội nghị, hội thảo, các cuộc họp thường kỳ của cơ quan: Lồng ghép nội dung về CCHC vào nội dung họp định kỳ của Sở. Gắn việc tuyên truyền về CCHC với tổ chức các hội nghị, hội thảo của ngành, các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Tuyên truyền trên Báo Hà Giang, Trang Thông tin điện tử của Sở KH&CN, ấn phẩm thông tin,…

Nguồn tin: Nguyễn Được

Bài viết cùng chuyên mục
Lịch công tác sokhcnhagiang mail dacsanhagiang sti.vista.gov thuvienkhoahochg video photo

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 4

Hôm nay: 376

Tháng này: 8102

Tổng lượt truy cập: 130129