Ngày đăng: 17/08/2022 / Lượt xem: 32
Xem với cỡ chữ

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 - công cụ hữu hiệu góp phần cải cách hành chính

Qua 4 năm triển khai việc áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, tình Bình Thuận đã đạt những kết quả đáng kể.


Thực hiện Kế hoạch số 873/KH-UBND ngày 13/3/2017 về việc triển khai áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2017-2020, đến nay, Bình Thuận đã có 146 cơ quan, đơn vị nhà nước đang vận hành, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001, gồm 42 cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng bắt buộc phải xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 (đạt 100%), 104 cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng khuyến khích thực hiện xây dựng và áp dụng HTQLCL (02 đơn vị sự nghiệp công lập và 102/124 UBND cấp xã của 10/10 huyện, thị xã, thành phố, đạt 82%).

Theo đó, tỉnh Bình Thuận đã tổ chức 35 lớp tập huấn hướng dẫn hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL với các nội dung tập huấn như: nhận thức chung về HTQLCL, xây dựng và cải tiến tài liệu HTQLCL, kỹ năng tổ chức đánh giá nội bộ, kỹ năng tổ chức xem xét của lãnh đạo, xây dựng và thực hiện các quy trình xử lý công việc, hướng dẫn triển khai xây dựng mới HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015… cho gần 2.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Qua kiến thức, thực hành từ các lớp tập huấn, cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị vận dụng triển khai vào thực tế tại cơ quan, đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị đã xem việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL là nhiệm vụ thường xuyên, là công cụ hữu hiệu góp phần vào công tác cải cách hành chính; việc vận hành, đồng thời có sự tích hợp, đồng bộ các phần mềm có sẵn, như: phần mềm quản lý văn bản và điều hành, phần mềm một cửa điện tử vào HTQLCL, nhiều cơ quan, đơn vị đã áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL linh hoạt và nhuần nhuyễn hơn, đạt kết quả hơn.

Việc triển khai, áp dụng HTQLCL của các cơ quan gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nên việc áp dụng HTQLCL đến các phòng chức năng, bộ phận chuyên môn được thuận lợi, công tác giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo thời gian, đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước của một số cơ quan chưa thực hiện đầy đủ hoạt động duy trì và cải tiến HTQLCL phù hợp với yêu cầu, quy định; việc cập nhật tài liệu, quy trình chưa kịp thời; việc áp dụng tại một số đơn vị nhiều lúc còn máy móc, chưa thật sự gắn kết việc áp dụng HTQLCL trong hoạt động quản lý nhà nước nên chưa phát huy hết hiệu lực, hiệu quả của HTQLCL; việc giải quyết thủ tục hành chính tại một số đơn vị chưa tuân thủ quy trình đã xây dựng trong HTQLCL, số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn còn nhiều, chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai.

Phát huy những kết quả đạt được, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu lực, hiệu quả việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL vào hoạt động các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính của các cơ quan nhà nước tại địa phương; tiếp tục mở rộng triển khai hoạt động áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại các đơn vị sự nghiệp công lập và UBND cấp xã, phấn đấu đến năm 2025 có trên 90% UBND cấp xã, 50% các đơn vị sự nghiệp công lập có thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông áp dụng HTQLCL vào hoạt động quản lý nhà nước tại địa phương.

Nguồn tin: http://vietq.vn/

Lịch công tác sokhcnhagiang mail dacsanhagiang sti.vista.gov thuvienkhoahochg video photo

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 7

Hôm nay: 132

Tháng này: 132

Tổng lượt truy cập: 23785