Đo lường trong công nghiệp nhằm mục đích nâng cao chất lượng, phát triển sản phẩm mới, tăng năng suất lao động và hiệu quả hoạt động... các ngành công nghiệp.
Ngày đăng: 11/07/2023 / Lượt xem: 102
Việc ban hành Thông tư quy định, kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa sẽ góp phần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, cơ quan nhà nước cũng như bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Ngày đăng: 08/06/2023 / Lượt xem: 180
Cùng với sự phát triển của đời sống kinh tế-xã hội, hoạt động xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trở thành bộ phận không thể tách rời của hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản lý kinh tế-xã hội trên tiến trình hội nhập sâu rộng vào các thị trường quốc tế hiện nay.
Ngày đăng: 08/06/2023 / Lượt xem: 133
Việc hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về ứng dụng mã số mã vạch trong quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cần xem xét, bổ sung vào trong Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa là rất cần thiết.
Ngày đăng: 08/06/2023 / Lượt xem: 98
Thời gian tới, Văn phòng Công nhất chất lượng (Văn phòng) phấn đấu trở thành cơ quan công nhận quốc gia - một trong những tổ chức công nhận trong nhóm đầu khu vực, tạo thêm nhiều giá trị gia tăng cho khách hàng trong hoạt động công nhận.
Ngày đăng: 04/06/2023 / Lượt xem: 85
Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách và cơ chế đẩy mạnh đo lường phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, phát triển khoa học công nghệ, trong đó có nhiệm vụ xây dựng và phát triển hệ thống chuẩn đo lường quốc gia.
Ngày đăng: 09/05/2023 / Lượt xem: 89
Trong bối cảnh nhiều biến động khó lường, các hoạt động triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (Đề án 996) vẫn được đẩy mạnh rộng khắp từ trung ương đến địa phương.
Ngày đăng: 09/05/2023 / Lượt xem: 88
Việc khảo sát nhằm phát hiện hàng hóa có dấu hiệu không bảo đảm chất lượng để xây dựng kế hoạch kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường và thông tin cảnh báo theo quy định.
Ngày đăng: 09/05/2023 / Lượt xem: 81
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường và Chất lượng (TCĐLCL) đã xây dựng Đề án Chuyển đổi số ngành TCĐLCL. Đây là nhiệm vụ quan trọng và khó khăn, vì khi chuyển sang phương thức làm việc mới đòi hỏi phải thay đổi nhận thức, phương thức làm việc…
Ngày đăng: 10/04/2023 / Lượt xem: 103
Ngày 05/04/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo khoa học “Tăng cường, thúc đẩy công tác Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trong giai đoạn tới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế”. Chương trình đã nhận được sự tham gia của hơn 150 đại biểu đại diện cho các Bộ, ngành ở Trung ương và địa phương; các nhà khoa học, chuyên gia thuộc lĩnh vực TCĐLCL.
Ngày đăng: 07/04/2023 / Lượt xem: 95
Lịch công tác sokhcnhagiang mail dacsanhagiang sti.vista.gov thuvienkhoahochg video photo

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 4

Hôm nay: 473

Tháng này: 8199

Tổng lượt truy cập: 130226