Thứ năm, Ngày 21 Tháng 10 Năm 2021
Cán bộ công chức, viên chức Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Giang học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  • Hội thảo tư vấn, phản biện, tham gia, góp ý đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thống kê
  • Một số phương pháp ủ rơm làm thức ăn cho trâu, bò
  • Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây bơ đạt năng suất cao
  • Hiệu quả ứng dụng từ sáng kiến của người lính thợ
  • Bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Soi Hà” cho sản phẩm bưởi
  • Tập huấn đào tạo sử dụng Hệ thống Phân tích Thông tin Cạnh tranh – COMPAS
  • Nghiên cứu phát triển trong doanh nghiệp, thực trạng tại Việt Nam
  • Đèn bàn thông minh phát hiện và cảnh báo khi ngồi sai tư thế
  • Y tế thông minh – “mỏ vàng” của startup công nghệ
  • Tình hình nghiên cứu, ứng dụng bức xạ ion hoá trong xử lý nước thải

Sự kiện nổi bật

Hội thảo tư vấn, phản biện, tham gia, góp ý đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thống kê
Thực hiện Công văn số 26/ĐĐBQH-VP ngày 04/8/2021 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về việc đề nghị tư vấn phản biện, tham gia, góp ý đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thống kê. Chiều ngày 19/10, Liên hiệp ...

Phóng sự ảnh

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm đến vấn đề gì trên Website
Tin tức được cập nhật thường xuyên
Dễ dàng tìm kiếm tin tức trong ngành
Cần thêm nội dung phong phú hơn
Chưa có nhiều nội dung hay
Vấn đề khác