Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (gọi tắt là ISO 9001:2015) là công cụ quan trọng, hỗ trợ cho các cơ quan hành chính Nhà nước trong việc chuẩn hóa quá trình giải quyết công việc, cải tiến phương thức thực thi công vụ với mục tiêu hướng tới sự hài lòng của tổ chức, cá nhân có liên quan; minh bạch hóa các quy trình giải quyết thủ tục hành chính.
Ngày đăng: 01/02/2023 / Lượt xem: 23
Nguồn lực Khoa học và Công nghệ (KH&CN) là toàn bộ các nguồn lực mà xã hội có thể huy động để phục vụ cho các hoạt động KH&CN. Nói một cách khác, nguồn lực KH&CN là khả năng, năng lực KH&CN có thể được huy động và sẵn sàng phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH) khi được khai thác. Nguồn lực KH&CN cơ bản bao gồm 05 yếu tố: Nguồn lực về cơ cấu tổ chức của hệ thống KH&CN; nguồn nhân lực; nguồn tài lực; nguồn vật lực và nguồn tin lực KH&CN. Có thể nói, nguồn lực KH&CN là yếu tố quan trọng, có tính quyết định đến sự phát triển của hoạt động KH&CN. Thực tế đã chứng minh, nơi nào có nguồn lực KH&CN dồi dào, nơi đó có môi trường, điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế và các hoạt động xã hội được nâng lên.
Ngày đăng: 01/02/2023 / Lượt xem: 23
Trong thời đại công nghệ số hiện nay, việc phát triển thông tin khoa học và công nghệ (KH&CN) tại các quốc gia, tổ chức đã có sự thay đổi lớn, từ mô hình xuất bản nguồn tin khoa học tới phương thức bổ sung, khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn tin KH&CN, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Ngày đăng: 01/02/2023 / Lượt xem: 25
Mỗi một loại cây trồng đều phù hợp với một chỉ số pH nhất định, nếu cao hơn hoặc thấp hơn cây sẽ không thể sinh trưởng hoặc sinh trưởng nhưng cho năng suất cây trồng kém. Việc đo cũng như cách điều chỉnh độ pH của đất rất quan trọng giúp người dân định hướng được loại cây trên đất trồng mới, hoặc cải tạo đất phù hợp với loại cây hiện đang canh tác.
Ngày đăng: 01/01/2023 / Lượt xem: 24
Trong văn hóa dân tộc Việt, cá chép tồn tại theo suốt chiều dài của đời sống dân tộc. Ngay từ xa xưa, cá chép đã là loại thực phẩm có chất lượng cao, thường phục vụ cho gia đình có điều kiện kinh tế hoặc trong những dịp trọng đại. Cùng với sự phát triển của dân tộc, đời sống của nhân dân ngày một tăng lên, hiện nay cá chép trở thành một mặt hàng thực phẩm phổ biến.
Ngày đăng: 01/01/2023 / Lượt xem: 23
Công tác cải cách hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ (gọi tắt là Sở) đã được triển khai thực hiện đồng bộ trên tất cả các nội dung, cụ thể: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số. Công tác tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật được quan tâm, chú trọng. Sở đã chỉ đạo cho các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phục vụ tốt cho công tác quản lý; Bộ TTHC của Sở đã được công khai minh bạch và được thường xuyên rà soát theo quy định.
Ngày đăng: 01/01/2023 / Lượt xem: 26
Lịch công tác sokhcnhagiang mail dacsanhagiang sti.vista.gov thuvienkhoahochg video photo

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 8

Hôm nay: 488

Tháng này: 8214

Tổng lượt truy cập: 130241